Nézőpontok/Vélemény

Szimmetria az építészetben: Fejezetek egy végtelen történethez

1/2

A kötet hátsó borítója, Róma térképe (Giambattista Nolli, 1748)

?>
A kötet hátsó borítója, Róma térképe (Giambattista Nolli, 1748)
?>
Katona Vilmos (szerk.): Szimmetria az építészetben: Fejezetek egy végtelen történethez
1/2

A kötet hátsó borítója, Róma térképe (Giambattista Nolli, 1748)

Szimmetria az építészetben: Fejezetek egy végtelen történethez
Nézőpontok/Vélemény

Szimmetria az építészetben: Fejezetek egy végtelen történethez

2021.12.20. 13:57

"A Szimmetria az építészetben című kötet vállalt célkitűzése, hogy hiánypótló igénnyel jelenjen meg a hazai építészetelméleti munkák sorában. A kötet híven tükrözi a Symmetry: Culture and Science című folyóirat multidiszciplináris megközelítését, amellyel a szimmetriával foglalkozó tervező-gondolkodó Vitruvius szellemisége elevenedik meg." – Jász Borbála recenziója a Katona Vilmos által szerkesztett új tanulmánykötetről.

„Numero, pondere et mensura Deus omnia condidit" Isaac Newton

Az építészet elméleti és történeti aspektusai iránt érdeklődő olvasónak nem hiányozhat a polcáról a Katona Vilmos szerkesztésében, a TERC kiadó gondozásában megjelent Szimmetria az építészetben: Fejezetek egy végtelen történethez című, 22 tanulmányt felvonultató könyv.

„A kötet a Darvas György és Nagy Dénes által alapított Symmetry: Culture and Science folyóirat harmincéves történetének kiemelkedő, építészeti témájú írásait foglalja össze." Katona Vilmos mint a Symmetry: Culture and Science nemzetközi folyóirat főszerkesztője számos olyan folyóiratszámot gondozott az elmúlt években, amelyek közül a szerkesztői válogatás révén öt tematika köré rendezve találunk meghatározó tanulmányokat: a szövegek a szimmetria és a hagyomány kapcsolatát, az elméleti vonatkozásokat, a szerkezetekkel való diszkussziót, a várossal való interakciót tárgyalják, valamint hitvallásokat tartalmaznak.

A Szimmetria és hagyomány tematikus egységben hét tanulmány kapott helyet, amelyek –esettanulmányok és elméleti fejtegetések –, a szimmetria antik felfogásának relációit tárgyalják. Ahogy a szerkesztői bevezető is kiemeli, e tanulmányok alapja egyfajta etimológiai vizsgálat, amely révén a szerzők feltárják a szimmetria kifejezés mélyebb dimenziót. Így válik világossá, hogy a szimmetria matematikai-építészeti felfogása olyan jelentésréteggel rendelkezik, amely a harmónia felé nyitja meg az utat, egyfajta rendezőelvvé alakul. A tematikus egység tanulmányainak erénye, hogy kiemeli Vitruvius tudományban és építészetben tett, napjainkig is aktuális hatását. François Gruson, Pavlos Lefas, Hajnóczi Gábor, Indra Kagis McEwen, Kim Williams, Ioseph Cabeza-Laïnez, Ying Ying Xu, Emil Makovicky tanulmányai az aranymetszést, az úgynevezett isteni arányt, az építészeti formák esztétikája és a világegyetem törvényeinek relációját, a rend és kompozíció képzőművészeti és építészeti vonatkozásait vizsgálják az antikvitásban és a reneszánszban. Górcső alá kerülnek a különböző típusú szimmetriák és aszimmetriák, illetve az antikvitás örökségének aktualitása, és az európai mellett az ázsiai hagyomány tárgyalása egyaránt.

A második, Szimmetria és elméletek fejezetben Nikos A. Salingaros a természeti és épített környezet arányainak viszonyrendszerét tárgyalja, megidézve korunk olyan jelentős gondolkodóit, mint Christopher Alexander és Rudolf Wittkower. Lasse Hodne tanulmányában – Salingaros-éhoz hasonlóan – megjelenik a két világháború közötti időszak öröksége: Le Corbusier és a Bauhaus, ahol a megfelelő lépték és arányrendszer kidolgozása szintén központi kérdésnek számított. Alamantas Samalavičius szövegében a parametricizmus digitális fordulatával ismerkedhet meg az olvasó. Hasonló gondolati íven értelmezendő Harun Ekinoğlu az építészet és a robotika viszonyával foglalkozó fejtegetése – már-már a nyelvészeti rétegeket boncolgatva; illetve Bereczki Zoltán tanulmánya, amely az algoritmusokkal való generálhatóság kérdését vizsgálja késő gótikus építészeti formákon – ontológiai kérdéseket feszegetve.

A kötet hátsó borítója, Róma térképe (Giambattista Nolli, 1748)
1/2
A kötet hátsó borítója, Róma térképe (Giambattista Nolli, 1748)

Jay Kappraff, Janusz Rebielak, Ture Wester, Einar Thorsteinn és Olafur Eliasson az építészeti arányokkal, térszerkezetek kialakítási folyamatának alapelveivel, a sík- és pontalapú szerkezetek duális szimmetriájával, valamint a geometrikus és természeti minták kapcsolatával foglalkozik. A szerkezeteket tárgyaló harmadik fejezet négy tanulmánya tehát összefoglalva a szépség általános szabályait vizsgálja. Méghozzá mindezt matematikai alapon teszi, eszünkbe idézve a szépség Arisztotelészhez visszavezethető felfogását, amely a rész-egész viszonyban és az általa létrehozott rendben manifesztálódik.

A negyedik, várossal foglalkozó fejezet tanulmányiban kiemelendő szempont, hogy a várost – a XX. századi felfogásnak megfelelően – emberek és épületek együttesének tekinti. Hasonlóan jár el Deborah Lefosse is, aki különböző időszakok városainak vizsgálata során szociológiai aspektusokat is elemez. Iris Aravot szintén a rend aspektusát vette górcső alá, gondos etimológiai elemzés után a rend mint parancs és mint elrendezés kettős értelmének relációjára fókuszál. A fejezet utolsó tanulmányában a términőség értékelésére objektív mérőszámok kidolgozására vállalkoznak a szerzők – kimondatlanul is a kortárs neuroscience irányába mutatva.

A kötet zárófejezete némileg különbözik az azt megelőzőktől: hitvallásokat mutat be. Meggyesi Tamás tanulmánya Paul Klee munkásságával foglalkozik művészetfilozófiai igénnyel, a zene és a képzőművészet kreativitással való viszonyát vizsgálva a két világháború közötti időszakban. Magyar Péter a sejtések természetet kutatja a tömeg és a tér viszonyrendszerében. Duncan Stroik saját alkotómunkájára is reflektálva öt univerzális alapelvet mutat be és amellett érvel, hogy ezek minden helyen és minden stílusban alkalmazhatók a szakrális építészetben.

A Szimmetria az építészetben című kötet vállalt célkitűzése, hogy hiánypótló igénnyel jelenjen meg a hazai építészetelméleti munkák sorában. A kötet híven tükrözi a Symmetry: Culture and Science című folyóirat multidiszciplináris megközelítését, amellyel a szimmetriával foglalkozó tervező-gondolkodó Vitruvius szellemisége elevenedik meg. Vitruvius építészekre vonatkozó, minden területre kiterjedő, ám közepes mértékű tudásáról szóló elméletével lefektette azokat az alapokat, amelyek mentén ma is gondolkodunk az építészetről. A kötetben helyet kapott szövegek friss és aktuális szemlélettel reflektálnak ezekre a klasszikus elvekre. Nem kétséges tehát, hogy tudományos kutatásokban és egyetemi oktatásban is igen hasznos kötettel gazdagodtunk.

Jász Borbála

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk