Nézőpontok/Kritika

Törvényességi felügyelet

1/1

Hirdetés
?>
1/1

Törvényességi felügyelet
Nézőpontok/Kritika

Törvényességi felügyelet

2010.09.17. 13:33

Cikkinfó

Építészek, alkotók:
Sáros László

Vélemények:
10

Dosszié:

Letölthető dokumentumok:

A paksi Főépítészek XV. Országos Konferenciájához kapcsolódó minisorozatunk harmadik részében Sáros László DLA írását olvashatják.

- Jó napot kívánok építész úr!

- Nana! Jó esetben is, vállalkozó tervező. Jó lesz ezt megjegyezni. Értem? Na, de mi tetszik?

- Szóval, kéne nekem, egy házat tervezzen. 

- Várjunk, csak várjunk! Ha jól értem „építmény tervezésére ad megrendelést. Meghatározott követelmények szerinti építményre". Jól mondom?

- Maga viccel? Mi ez az egész? Mire adok én megrendelést?

- Uraságod a megrendelő. Nemde?

- Azt hiszem, igen. Pontosabban, szeretnék az lenni. Bár szebb lenne, ha – mit nem mondok – megbízó lehetnék, s megbízást adhatnék, mondjuk, egy gyönyörű épületre. Egy igazi építészeti alkotásra.

- Na, ugye. Uraságod az ön által elképzelt igényeket nevezi meg. Szóval, ne tessen összetéveszteni a dolgokat. Ön nem építészeti alkotás megtervezésére ad megrendelést. Szó nincs róla! Már csak azért se, mert ilyen nincs. Hova jutna a világ? „Építészeti alkotásra megrendelés fogalmilag és gyakorlatilag egyaránt kizárt." Tehát: ön „az egyedi jegyeket felvázolva, azokat igénypontokban, vagy vázlatban is rögzítve, avagy a tervezett tevékenységre vonatkozó előírások által eleve meghatározott követelmények szerinti építmény tervezésére ad megrendelést". Ezt jó lesz tudni! Félre ne értsen! Azért mondom mindezt – mintegy ismételve – mert én is nemrég gyakoroltam be. De szó szerint. Nem volt egyszerű, mert ezt megjegyezni felette nehéz. Mert nem áll rá az ember feje, tudja? Meg, hát nem vagyok már mai gyerek. Eddig ez nem így volt, de most meg már így van. Tudniillik fejlődünk. De ami még ennél is fontosabb, gyorsulunk. Kegyetlenül. Mert eddig volt a rengeteg időhúzás. Na, ennek vége. Szóval, ebben a suhanásban az ön megkeresése csak tervezői szolgáltatásra vonatkozhat.

- Építész úr! Magát orvos látta már?

- Többször nem mondom: vállalkozó tervező.

- Bocsánat, tervező úr! Vállalkozó tervező úr!

- Nézze, ne szórakozzon velem! Nincs nekem arra időm. Sietni kell. Ezt diktálja a versenyszellem. Mert a verseny nem vicc. Olyannyira nem, hogy még hivatala is van. Országos. Talán jobb, ha innentől kezdve egyszerűen csak nagybetűvel írjuk, ha meg mondjuk, tán legjobb, ha fölállunk. Mint a Himnusznál.

- Mi van?

- Nézze: a Magyar Építész Kamara eddigi kiadványaiban „megjelenő következetes „építész" megnevezés nem felel meg a jogszabályokban használtaknak." Na persze – mondom én – magában a kamara nevében sem lehetne, hogy megjelenjen. Biztos vagyok benne, hogy hamarosan itt is változások lesznek. De még milyenek. Már előre röhögök, hogy majd mit csinál a Műegyetem? Ahol bennünket is képeztek. Mármint ki. De, hogy értse: „A jogszabálytól eltérő megnevezés használata önkényes, mivel erre a kamarának nincs felhatalmazása, megtévesztő, félrevezető. Jelzi a kezelhetetlenségét, hogy a szakági tervezőt helyesen nevezi meg, eltekintve a sok helyen megjelenő szaktervező megnevezéstől, ami szintén a jogszabályokkal való összevetés hiányára utal. Ezért a címek és a szabályzatok tartalmának megfelelő pontosítása szükséges. A megállapítás a kamara minden szabályzatára vonatkozik"!

- Na, de mi lesz az építészekkel? Azokkal, akik eddig azok voltak? Vagy azt hitték?

- Tudomásul kell vennünk, hogy egy korszak lezárult. Ha tetszik, ha nem. Az élet már csak ilyen. És különben is, ha nincs építész, úgy építészet sincs, ami – lássa be – annyi mindent megold.

- Na, de akkor mi lesz a fenntartható építészettel, meg a fenntartható építésszel? Akkor miből fogja fenntartani magát az építész? Mit nem mondok, – nézze csak már én is átveszem, – a vállalkozó tervező? Akkor mi lesz fenntartható? Erre válaszoljon vállalkozó tervező úr!

- Rendben van. Akkor most figyeljen jól, mert nem fogom elismételni. Meg talán nem is tudnám. „A különböző szabályzatokban kreált fogalmak ellentétesek a közismert és általánosan használt, illetve a jogszabályban használt és definiált fogalmaktól, ami nem engedhető meg. Az általánosan elfogadott tartalommal bíró fogalmakat a jogszabály azonos tartalommal használja, ezért a kamarának nincs lehetősége új meghatározások megadására." Eddig tiszta?

- Igen, de…

- Semmi de. még csak most kezdtem. Megyek tovább. Figyeljen nagyon! „Kiemelt példa az építész fogalom használata. Az általánosan elfogadott tartalom szerint az építész az a természetes személy, aki szakirányú felsőfokú végzettséggel építész, építészmérnöki végzettséggel rendelkezik, ebben az értelemben használják."

- Szóval…

- Nix szóval! Figyel, megért! „Az építészeti-műszaki tervező az a természetes személy, aki jogszabályban meghatározott szakirányú, felsőfokú végzettséggel, szakmai gyakorlattal, valamint az egyéb előírt feltételekkel rendelkezik, például kötelező kamarai tagság."

- Na, de…

- Ne akarjon folyton belezavarni. Nem veszi észre, hogy most is szolgáltatok? Szóval: „Az építészeti-műszaki tervező megjelölésére tehát nem alkalmazható az általános építész fogalom. A MÉK nem az építészek általános kamarája, hanem a tervezők, illetve a szakterülethez tartozó, jogosultsággal rendelkező építészek kamarájaként hozták létre. A kamarai törvény címe, a történeti értelmezés, az eredeti tagsági feltételek ezt egyértelműen jelzik."

- Mondja, akkor lehet, hogy maguknak nincs is érdekképviseletük?

- Ne vágjon folyton közbe. Hagyjon végigmondani. Jó? Szóval: „Az érdekképviselet tekintetében megjelenő rendelkezésekkel pedig a törvényalkotó tekintettel volt arra, hogy általános szakmai érdekképviselet nincs, azonban az építészek köre jelenti a tervezők, illetve a jogosultsághoz és MÉK tagsághoz kötött további szakterülethez kapcsolódó tevékenységek művelőinek utánpótlását, például a jövő tervezőit, erre tekintettel biztosította a tagjelölti lehetőséget a kamarai törvény tizenegyedik paragrafusa második bekezdés há pontja szerint. E rendelkezésekből más szándék, cél, nem vezethető le."   

- Építész úr! Akkor lehet, hogy maguknak annyi?

- Tudja mit? Most, hogy így mondja, lehet.

- És mondja? Mi a helyzet a jogászokkal, meg az ügyvédekkel?

- Na, látja. Hát ez az. De azt tessék talán tőlük megkérdezni. Arafat is így mondta, amikor másokról kérdezték. Ők meg majd jól elmagyarázzák azt magának.                               

Sáros László DLA

(Irásomban Fegyverneky Sándor országos főépítész Noll Tamás MÉK elnöknek 2010. március 9-én és 2010. május 18-án Szabó Zsuzsanna segédletével írt levelei voltak megvilágosító segítségemre.)

A levelek a csatolt pdf-ekben olvashatók. a szerk.

 

Vélemények (10)
egy-fo-epitesz
2010.09.20.
13:03

A lényeg az első hsz volt... De mindannyian számtalan elképesztő tervtanácsi esetet tudnánk sorolni... Amit láttam tervezőként, főépítészként, tagként napokig tudnám tollba mondani. De az építés hatóságokról is... stb

Az is lényeges, hogy a jogi környezet mostmár nem csak a "köz"szférát, hanem a"versenyt" is akadályozza. Újabb "védelmi pénzekekkel nehezítve", hiszen a 86%-os adótartam, amivel Dánia mellett elsők vagyunk, az albán szintű szolgáltatások fenntartásához is kevésnek látszanak.

De ez mind nem érdekes. Javaslom a tisztalapot:

ETIKAI alapon, SZAKMAI szerveződés nulláról!!! enélkül semmerre, sehogyan, soha...

Vogl
2010.09.18.
19:36

Jó az írás és rámutat arra, hogy valami probléma van a törvény és/vagy a kamarai alkalmazás körül.

Ha igaza van jogilag a főhatóságnak, akkor abból az következik, hogy a kamara által alkalmazott jogász csapnivalóan végezte a munkáját. És erről nem negyon tehetnek a kamara vezetői, mert ők nem sejthették a jogi szakmaitlanságot.

Ha nem vette észre a felkért jogász ezt a sok eltérést, ami a törvénnyel ellentétesen került be a kamarai anyagokba, akkor súlyos a vétke.

Ha viszont észlelte az ellentmondásokat, akkor azonnal meg kellett volna fogalmaznia a  kamara vezetői által küldendő leveleket, amiben jelezték volna a tárca felé a kamarai szempontok miatt felmerült konkrét kifogásokat akár a tövénymódosítás érdekében.

Vajon milyen következtetéseket von le ebből a kamara vezetése? Mármint a jogász alkalmasságáról.

bardóczi
2010.09.19.
12:29

@Vogl: Kedves Vogl! Szerintem ezt félrecimkézted. Nem tisztem megvédeni a kamarai jogásznőt, de mivel nemrégiben kellett letennem a kötelező továbbképzés vizsgáit, történetesen ismerem a határozott álláspontját az alkotásra és a szerzőségre vonatkozóan. Itt nem a kamara és jogásza, hanem a kamara és az építésügy, a gyakorló szakma és a kritikára süket minisztérium között feszülnek több éves ellentétek. Ld. Erről a sorozat első két írását Bodonyi Csaba és Berényi András tollából.

Vogl
2010.09.19.
17:02

@bardóczi: Ne haragudj, de én nem is utaltam arra, hogy a kamara és a jogásza között lenne ellentét.

Megismétlem: annyit írtam, hogy ha a minisztériumnak jogilag igaza van, akkor azt egy jogásznak észre kellett volna vennie. Ez nem ellentétek feszülése, meg szubjektív ügy, hanem tárgyszerűen vizsgálható objektív tény.

És ha észlelte, miért hagyta a felsőbb jogszabályokkal ellentétesen jóvá a szabályzatokat? Kezdeményezte-e a tisztázást, a törvénymódosítást?

bardóczi
2010.09.20.
12:48

@Vogl: Talán én fogalmaztam rosszul. A jogvita annak kapcsán merül fel, hogy az adott joganyagoknak többféle értelmezése van, magyarul sz@r a jogszabály. A felsőbb jogszabályokhoz pedig lehetetlen igazodni, mert azok gyorsabban változnak, mint a kamarai szabályzatok. Mégpedig abba az irányba változnak, amely minden építészkamarai tag érdekeit erdendően sérti. Ahogyan Sáros László vizionálja, el fog érkezni az a szent pillanat, amikor jogszabályellenes lesz az építész kifejezés használata, ha így haladunk. A kamara, ahogy látom nemcsak a tisztázást, törvénymódosítást kezdeményezi, de minduntalan véleményezi is azokat a salátákat, amit rendelettervezetek és törvényjavaslatok formájában az asztalára tesznek. Általában ezeket augusztusban, péntek délután 3-kor szokták az asztalára tenni 150 oldalban, és hétfő reggel 8-ra kérik a választ. Ez még hagyján: végül nem szokták figyelembe venni a módosító javaslatokat. Én csak a saját szakterületemről számolhatok be: az utóbbi 8 évben, amire rálátásom van, egyetlen egy olyan javaslatunkat nem vették még csak fontolóra sem a t. főhatóságnál, amelyet megküldtünk. Konkrétan az építésügyi főhatóság átnéz a mindenkori kamarán és a gyakorló szakembereken és nem párbeszédet folytat, hanem diktál. Általában politikai megrendelésre. Ez olyan messze van a konszenzuskereséstől, mint a "miniszter" szó mai értelmezése az eredeti jelentésétől, a "közszolgától". 

 

Vogl
2010.09.20.
14:57

@bardóczi: Biztos igazad van, de ez akkor is gyenge mentség arra, hogy egy közhatalmi jogokkal felruházott szervezet nem tartja be az érvényes jogszabályokat. Ilyenhez egy jogász nem asszisztálhat, ugyanis, ha ő tudatában van annak, hogy az általa láttamozott szabályzat akár csak egyetlen szavával ellentétes az előírásokkal, nem szabad továbbengednie. Ha erre kényszerítik, akkor vissza kell adnia a megbízást. És lehet - remélem -, hogy nem találnak más jogászt sem, aki nevét adja ehhez.

Ha valami nem tetszik a jogszabályokkal, akkor tessenek tiltakozni ellene minden eszközzel, pl. mint ahogy Sáros László tette. Ez persze nem sok eredménnyel jár, de vannak más módok is, jogi és nem jogi fórumok (pl. országos médiumokban számos cikkben, riportban felhívni a figyelmet arra, ami a szakmának nem klappol). Főleg akkor kell még hangosabban tiltakozni, ha a jogszabályokban alkotmányellenes pontok, kifejezések vannak.

Ez tehát tényleg skandalum, de nemcsak a főhatóság miatt, hanem a kamarát illetően is.

Érdekes lenne megtudni, hogy a mérnök kamara szabályzataival vajon nincsenek ilyen problémák?

egy-fo-epitesz
2010.09.20.
15:03

@Vogl: Hagyjuk már, hogy ki a "hibásabb" abban, hogy az ÖSSZES JOGSZABÁLY mára teljesen HASZNÁLHATATLAN, hogy a hivatalok (részben emiatt) működésképtelenek. Ma Magyarországon jogszerűen nem tud semmi működni... az építésügyben sem (még a kiemelt beruházások sem!).

epiteszikon
2010.09.17.
19:05

Főépítész_Praxis !!!

Szívesen olvasnék egy tanulmányt vagy halgatnék pár előadást, ahol országunkban dolgozó (nem a cikk irójára gondolok, lévén nem ismerem személyesen) főépítészek szájából, aminek a címe:

"Főépítészi Praxis kiterjesztése saját Főépítészi területen"

Sajnos ahol élek/dolgozom a főépítészek (több erős megyeszékhely, és komoly Balatonparti városok....) kezükbe vették az irányítást és már inkább maguk terveznek társasházakat, közintézményeket, gyorsabb ügyintézést igérve.....

Ha nem maguk akkor valami közvetlen ismerős. De nem helyi. 

Etikai fegyelmi eljárást lehez "ezek" ellen kezdeményezni ? Érdemes ?........

Sajnos én nem markolok fel havi 100-350 e. Ft-ot (!!!)  ilyen munkáért, úgy hogy közben még munkát is szerzek magamnak. 

Etikátlan.

Gusztustalan.

Megnézném, hogy akik a BME Főépítész szakmérnökijére járnak, vajon milyen szívvel mennek tanulni. Mert szerintem 80 %-a csak és kizárólag + ügyfélkör miatt tanul. 

Na, őzintén. Vagy tényleg Hivatásként ? Hahah. Nane.

DE tény hamar megtérül a képzés. 

Legalább Kamarán belül lenne egy markáns irány =

AKI FŐÉPÍTÉSZ, ÉPÍTÉSZ KÖZALKALMAZOTTT = JOGOSULTSÁGÁT SZÜNETELTESSE !!

Nemde?

I. 

zapata
2010.09.18.
09:13

@epiteszikon: Civilizált országban közalkalmazott nem lehet kamarai tag, csak egy korrupt posztkommunista országban. Sajnos a kamarai törvényt is ugyanazok a bürokraták csinálták, akik a januári mocskolódó förmedványt küldték a kamarához.

epiteszikon
2010.09.19.
09:22

@zapata: Igen ez csak Mo. !!

Szeretnék tisztán játszani, iroda, jogtiszta szoftver, fejlesztések, stb stb, de.....ha még a Kamari döntéshozok ezzel a legszembetűnőbb ténnyel sem bírkóznak meg, akkor...

Azaz. Annyira nyilvánvaló a Főépítészi lejátszások, hogy több iroda ellehetetlenül azaz egzisztenciális problémák is felmerülnek, csak hogy valakiknek / velemely irodának kicsit több munkája van.

Az építészeten túl vérre megy a játék.

Semmi túldimenzionálás nincs itt. Ez a valóság.

(Marad a mutyizás, feltört programok stb stb. )

Egy munkámnál - ami egy megyeszékhelyen van a Megrendelő - a Főépítésszel lefolytatott első egyeztetése után - Megkérdezte, hogy ismerem -e XY építészt, mert Őt ajánlották "benfentes" emberek.

(Jó a fekvésük, Jó a hátszelük, Jattolnak Neki, Haverok, 100% tervzsűr "biztosak", Korábbi Kollégák...............mitomén)

Egy idő után már mindki inkább biztosra megy és XY tervezőt fogje megkeresni.

 Ez kimondatlanul is a többi tervező szakmai alkalmatlanságát is zárójelesen megkérdőjelezi.

S ez  k...va nagy baj. Órdító probléma ez !!

Jogszabályok.

Tetszik hogy a válaoztásokat nehéz kiszűrni. Pl mi változott és hova került + 10 db új  szó. Nincs olyan "magyarázó" kamarai segítség, hogy Kolégák a 193/...jogszabályban a következő pontok módosultak/változtak/szüntek meg. (pontról, pontra)

Helyette a maradék időnket méga teljes  jogszabály böngészéssel kellene eltöltnünk?

Szerintem a kamari tagdíjakból 1 DB jogászt/építészt meg lehetne bízni, hogy a tájékoztatás egyértelmű, világos és azonnal alklamazható legyen.

És mindezt online feltenni !!

A kamarai folyóiratra szánt pénzt inkább Ránk kellene fordítani.

ikon 

Új hozzászólás
Nézőpontok

A SÉNYEI KEMENCE KÁPOLNA // Egy hely + Építészfórum

2023.03.24. 16:12
5

Kemence, kucsma, kas...Az idén 90 éves Vadász György egyik legérdekesebb épülete egy ökomenikus kápolna, mely a sényei szőlőhegyen uralja a tájat. Az egyetlen konkrét építészeti stílusba sem besorolható kápolna ősi formákat idéz, konkrét előképe pedig egy népi tyúkól volt. Az Egy hely csapata a Kemence Kápolnánál járt.

Kemence, kucsma, kas...Az idén 90 éves Vadász György egyik legérdekesebb épülete egy ökomenikus kápolna, mely a sényei szőlőhegyen uralja a tájat. Az egyetlen konkrét építészeti stílusba sem besorolható kápolna ősi formákat idéz, konkrét előképe pedig egy népi tyúkól volt. Az Egy hely csapata a Kemence Kápolnánál járt.

Nézőpontok

SZILICE// Rejtett kincsek

2023.03.16. 16:42
10

A Szilicei-fennsík karsztos világának természeti kincsein túl ismert egy építészeti gyöngyszem is: ez pedig a gótikus eredettel bíró, mára a Református Egyházhoz tartozó szilicei templom. A Rejtett kincsek mai részében a 13. századi eredettel bíró, különleges, erődített kegyhelyet ismerhetjük meg.

A Szilicei-fennsík karsztos világának természeti kincsein túl ismert egy építészeti gyöngyszem is: ez pedig a gótikus eredettel bíró, mára a Református Egyházhoz tartozó szilicei templom. A Rejtett kincsek mai részében a 13. századi eredettel bíró, különleges, erődített kegyhelyet ismerhetjük meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk