| CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY
Közélet, hírek

Sáros László György levele és Krizsán András válasza a Jože Plečnik-díj kapcsán

1/2

Jože Plečnik Közép-európai építészeti díj

Hirdetés
?>
Jože Plečnik Közép-európai építészeti díj
?>
1/2

Jože Plečnik Közép-európai építészeti díj

Sáros László György levele és Krizsán András válasza a Jože Plečnik-díj kapcsán
Közélet, hírek

Sáros László György levele és Krizsán András válasza a Jože Plečnik-díj kapcsán

2022.12.05. 15:30

Korábban mi is beszámoltunk arról, hogy a Jože Plečnikről elnevezett közép-európai építészeti díjban idén öt magyar építész részesült a Magyar Építőművészek Szövetsége díjbizottságának felterjesztése nyomán: Krizsán András, a MÉSZ elnöke, Zoboki Gábor, a szervezet alelnöke, Nagy Csaba elnökségi tag, valamint Balázs Mihály és Gutowski Robert. Sáros László György ennek kapcsán írásban fogalmazta meg gondolatait, levelére Krizsán András válaszolt a szövegeket változtatás nélkül közöljük. 

Először, időrendben Sáros László György októberben kelt írását tesszük közzé, amelyet a MÉSZ 120. jubileumát ünneplő vezetőségi ülésére írt, és amelyben aggályait fejezi ki a jelölés menetét illetően. Az eseményen "akadályoztatása" miatt nem volt jelen, ám kérte, hogy levelét olvassák fel a megjelenteknek. Mivel erre nem került sor, az Építészfórumon keresztül a nyilvánossághoz fordult. 

Kedves Mindnyájan!

Bánt a dolog, hogy nem tudok személyesen részt venni ezen az ünnepen. Mert mi már lassan csak temetésekre járunk. Ám ha ott lennék Köztetek, akkor is elmondtam volna azt, amit most kénytelenülök leírni. De sietek ideírni azt is, hogy nem én vagyok az ünneprontó. Én nem vagyok ünneprontó. Sose is voltam.

Kétségtelenül jó érzés egy 120 éves szervezet tagjának lenni. Amilyen most a MÉSZ. Különösen akkor, amikor az egyre jobb lesz, Kimagaslik környezetéből. És ezt észre is veszik. (Miként azt tette az Építészfórum is „színes, szélesvásznú" híradásában.) Lehetetlen nem észrevenni. S ha már észrevették, hát díjazzák is. Mert megérdemli(k). Hogy a dolog támadhatatlan legyen, „szent és igaz-ságos", hát az Elnökség külön kijelöl egy Díjbizottságot. Hogy jelöljön. Ennek elnökéül kiválasztják az egyik alelnököt. Tagjaiként meg két elnökségi tagot, valamint két szövetségi tagot. Javallatukra megszületett a döntés, ami szerint ezért valami plecsni is jár. Történetesen a Jožse Plečnik Közép-európai építészeti díj – 2022. (Ami nem kevés.) Mindjárt itt Prágában. Miloš Zeman köztársasági elnök úrral hitelesítetten.

Így aztán a díjat megkapta az elnök, a másik alelnök, egy elnökségi tag és két MÉSZ tag. Valamennyi kiváló építész. Gratulálok Mindnyájatoknak! Azzal nincs is baj. A MÉSZ kitüntette a MÉSZ-t.

Ami miatt erről írok, az a mód. Hölgyek, Urak, ez komoly? Tényleg? Senkinek nem tűnt fel, hogy ezzel magát a díjat is sikerült devalválni? Egy nem volt Köztetek, akinek ez feltűnt volna? Erről ennyit.

Nagyon kérem, legyetek elegánsak! Hogy a MÉSZ megélhessen még ennyi évet. Amit aztán, ha lesznek még építészek, s lesznek, akiknek még az is fontos, hogy összetartsák őket, a mestereket és tanítványaikat, ha lesz még, aki ezt a nyelvet is érti, úgy ünnepelhessék a tényt, de ne magukat, csak magát az építészetet, ami – akárhogy is kerülgetjük – a teremtés folytatása. Erre adjon az Isten erőt mindenkor. Mindnyájatoknak. Mindnyájunknak. Ne a talált díjak sóvár bírhatására.

Budapest, 2022. október 26.

Sáros László György DLA, a MÉSZ 2012 és 2016 közötti elnöke

A MÉSZ nevében Krizsán András elnök válaszolt. December elején kelt írása, amelyben kitér arra, hogy Sáros László György levelét miért nem olvasták fel az ülésen és tájékoztatást ad a jelölés menetével kapcsolatban, belevéve a díjbizottság jelentését is, alább olvasható: 

Nyílt levél

Sáros László György DLA részére

Kedves László!

A Magyar Építőművészek Szövetségének 120 éves jubileumi emlékülése a leköszönt elnökök köszöntőivel, a MÉSZ és folyóirata történetének részleteit felmutató előadásokkal sikeresen és ünnepélyes keretek között lezajlott. Sajnálom, hogy meghívásunk ellenére kimentetted magad az emlékülésen való felszólalás és személyes részvétel alól. Kérted, hogy a mellékelt leveled olvassuk fel az ünnepi megemlékezésen, amit egyeztetve az elnökséggel nem tartottunk helyesnek és illő lépésnek, mivel mondanivalója és közlésmódja nem illett a 120 éves megemlékezés tematikájához és hangulatához. 

A leveledben megfogalmazott kritikai észrevételeidet megértettük, de erősen megkérdőjeleztük a levél időzítését, megfogalmazását, és tartalmát is. Mi a történteket másként ítéljük meg, ezért is kezdeményeztem személyes megbeszélést veled, hogy jobban és tisztábban lássuk a valós eseményeket, hogy ezeket és a jövőben kívánatos teendőket közvetlenül meg tudjuk beszélni. Miután ezt végül elutasítottad, és helyette a nyilvánosság elé vitted a leveledben megfogalmazott véleményedet, én is ilyen módon reagálok a MÉSZ Elnökségén belül kialakult álláspontunkról, és tájékoztatlak téged, valamint a szélesebb nyilvánosságot röviden a legfontosabb eseményekről, szempontokról, melyek a Jože Plečnik középeurópai díj jelölésével kapcsolatosak:

  1. Rendkívül megtisztelő és előremutató lépésként értékeltük a Cseh Köztársaság kezdeményezését, hogy Jože Plečnik születésének 150. évfordulója alkalmából az eddigi hazai elismerésükkel az idén a V4+ országok építészeit is díjazni kívánják.

  2. A döntés és értesítés meglehetősen szűk időkereteket szabott a cselekvésre, mert a nyári időszakra esett, amikor minden szervezési-egyeztetési lépés fokozott időszükséglettel jár.

  3. A felkérés egyértelműen a MÉSZ (AHA) részére érkezett, mint ahogy a többi országban is az UIA tagsággal bíró építészeti szövetségeket kérték fel a jelölésre, de a MÉSZ Elnöksége úgy döntött, hogy nyilvános pályázat útján választja ki jelölteket, és erre önálló díjbizottságot alapít.

  4. A végső döntést - a jelölések figyelembevételével - a Cseh Köztársaság Díjbizottsága és a Cseh Köztársasági Elnök Hivatala hozta a díjazottakról.

  5. Az Elnökségben előzetesen elhatároztuk, hogy építészeket jelölünk minden kategóriába, hogy ezzel is szakmánk presztízsét növeljük. A jövőben – feltéve, hogy lesz folytatása ennek a típusú díjazásnak – építészek mellett társszakmák képviselői is jelölésre kerülhetnek.

  6. A jelöléseknél a MÉSZ díjbizottsága kizárólag azt a szempontot vette figyelembe, hogy a jelöltek szakmai-szellemi tevékenysége megkérdőjelezhetetlen legyen. A jelölés során a díjbizottság nem vizsgálta, hogy ki hol tanít, milyen szakmai szervezeteknek a tagja, milyen alkotó közösségeket képvisel, viszont utólagos elemzéssel jól látszik, hogy a díjazottak széles spektrumban képviselnek egyetemeket (BMGE, PTE, OE), szakmai szervezeteket (MÉSZ, MÉK, MMA, stb.), alkotó közösségeket. A kiválasztott öt építész ebből a szempontból is reprezentálja a magyar építészek közösségét és a díjazási kategóriákat figyelembe véve a legmagasabb kritikai elvárásoknak is megfelel.

Ezek után a Díjbizottság az alábbi jelentést, állította össze a teljes folyamatról:

Jelentés
a 2022 évi Jože Plečnik díj magyar vonatkozásáról
(Díjbizottság jelentése)

A Cseh Köztársaság Elnöke 2022-ben úgy döntött, hogy Jože Plečnik építész születésének 150. évfordulójának alkalmából a 2018-ban alapított nemzeti díjat közép-európai építészeti díjként adja ki, és a V4+ országok 5-5 képviselőjét díjazza. A Cseh Köztársaság a jelölésre a V4+ országok Építész Szövetségeit kérte fel, melyek az Építészek Nemzetközi Szövetségének (UIA) tagjai, és – a V4 tekintetében - évtizedes távlatú szoros együttműködést alakítottak ki egymással.

Erről a döntésről és egyben felkérésről 2022. május 5-én levélben értesítette a Magyar Építőművészek Szövetségét a cseh díjbizottság elnöke. A MÉSZ Elnöksége soron következő ülésén, 2022. május 12-én tárgyalta a felkérést, és határozatot hozott a Jože Plečnik Award magyar díjbizottságának felállításáról. Ezt követően felkérést kaptak a díjbizottság tagjai, akik vállalták a megbízatást, valamint ezzel a folyamattal párhuzamosan lezajlottak a szükséges egyeztetések és tárgyalások a Cseh Köztársaság képviselőivel.

A Díjbizottság úgy döntött, hogy a szűk határidők és a nyári időszak ellenére nyilvános felhívást tesz közzé a jelölésekre. A felhívást a MÉSZ 2022. június 13-án meghirdette honlapján és közösségi média felületén. Tekintettel a rövid határidőre (2022. június 30-ra kérte a Cseh partner a jelöléseket) 2022. június 20-áig volt lehetőség a jelölésre, a pályázati előírásoknak megfelelő anyagokat digitális formátumban kellett a MÉSZ-hez eljuttatni.

A megadott határidőig két pályázat érkezett be (Balázs Mihály, Gutowski Robert), a benyújtott anyagokat a bizottság átnézte és megfelelőnek találta. A bizottság további három jelölést tett (Krizsán András, Nagy Csaba, Zoboki Gábor) és felkérte a jelölteket a szükséges dokumentumok benyújtására. A díjbizottság javasolta, hogy a nagyobb számú jelölés érdekében legközelebb több idő jusson a pályáztatásra, hogy szélesebb körben lehessen meghirdetni a jelölési lehetőséget. A díjbizottság 2022. június 28-án ült össze döntéshozatalra, és áttekintve a jelölteket és a benyújtott anyagokat jóváhagyta a jelöltek listáját:

Balázs Mihály Kossuth-díjas, Ybl-díjas, Prima Primissima díjas építész

Gutowski Robert Ybl-díjas építész

Krizsán András Ybl-díjas építész

Nagy Csaba Ybl-díjas, Prima Primissima díjas építész

Zoboki Gábor Kossuth-díjas, Ybl-díjas, Prima Primissima díjas építész

A díjbizottság olyan jelölteket támogatott, akik kiváló képviselői a jelenkori magyar építészetnek, aktív résztvevői a magyar építészeti gondolkozásnak, közéletnek, oktatásnak, teljesítményükkel számos szakmai elismerést érdemeltek ki eddig is, személyükben számos alkotó közösséget, művészeti és építészeti szervezetet, felsőoktatási intézményt képviselnek, eddigi életművükkel méltón képviselhetik a magyar építészetet a Cseh Köztársaság közép-európai díjazottjai között.

Végül a MÉSZ titkársága a Cseh Köztársaság képviselője számára az elvárt határidőre hivatalosan megküldte a MÉSZ jelöltjeit és a kapcsolódó dokumentumokat.

A Cseh Elnöki Hivatal 2022. augusztus 3-án szívélyes hangvétellel értesítette a MÉSZ-t hogy elfogadták és jóváhagyták a magyar jelölteket, egyben tolmácsolták a Miloš Zeman köztársasági elnök úr meghívását a díjátadó ceremóniára, amelyre 2022. szeptember 14-én a köztársasági elnök úr személyes részvételével került sor.

Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak!

A Jože Plečnik Award magyar díjbizottságának tagjai:

Csillag Katalin, Ybl-díjas építész

Golda János, Ybl-díjas és Prima díjas építész

Fábián Gábor, építész

Fátyol Tibor, építész

Kovács Csaba, Ybl-díjas és Prima Primissima díjas építész

Kedves László!

Meggyőződésem, hogy a magyar építészet ügyét az szolgálja legjobban, ha összefogunk, közös álláspontokat alakítunk ki szakmánk sürgető ügyeiben, ugyanakkor belső és nyilvános vitákban, diskurzusokban egyaránt meg tudjuk vitatni nézeteinket, akkor is ha vannak azokban eltérő elemek, vélemények. Viszont jó, ha úgy tudjuk megtalálni véleményünk közlésmódját, idejét, helyét, stílusát, hogy ne ártsunk, de lehetőleg mindig használjunk az építészet hazai és nemzetközi ügyének!

Budapest, 2022. december 4.

Krizsán András DLA

építész, a MÉSZ Elnöke

Vélemények (1)
dufla
2022.12.06.
10:54

Tisztelt Kollégák! Azért az az alapvető "erkölcsi elv", az összes hazai pályázatnál is érvényesül, hogy a zsűri tagjainak közvetlen munkatársai nem indulhatnak az adott pályázaton, még az év homlokzata pályázaton is így van ez. Tudom, hogy ebben az esetben ez "tejesen más helyzet", na de azért mégis... Igen, azt hiszem az igaz, hogy figyeljünk már egy kicsit jobban... egymásra is. Jánosi János

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Gül Baba utca // Egy hely + Építészfórum

2024.01.30. 16:22
8:55

A Frankel Leó útról nyíló meredek, macskaköves gyalogutat sokszínű építészeti térfalai és ebből fakadó zegzugossága teszi Budapest egyik legromantikusabb utcájává. A hangulatos ösvényen keresztül lehet felzarándokolni a közel fél évezreddel ezelőtt épült Gül Baba türbéjéhez, az iszlám világ legészakibb szenthelyéhez.

A Frankel Leó útról nyíló meredek, macskaköves gyalogutat sokszínű építészeti térfalai és ebből fakadó zegzugossága teszi Budapest egyik legromantikusabb utcájává. A hangulatos ösvényen keresztül lehet felzarándokolni a közel fél évezreddel ezelőtt épült Gül Baba türbéjéhez, az iszlám világ legészakibb szenthelyéhez.

Nézőpontok/Történet

Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény // Egy hely + Építészfórum

2024.01.16. 11:41
9:03

Róth Miksa üvegműves, üvegfestő és mozaikművész volt. Művei megtalálhatóak az Országházban, a Zeneakadémiában, a Gresham-palotában és a Magyar Nemzeti Bankban, míg családja – a rendszerváltás előtt – hagyatékát Erzsébetvárosnak adományozta. Az Egy hely stábja a pesti "Chicagóba", a Nefelejcs utcai Róth Miksa Emlékházhoz látogat el.

Róth Miksa üvegműves, üvegfestő és mozaikművész volt. Művei megtalálhatóak az Országházban, a Zeneakadémiában, a Gresham-palotában és a Magyar Nemzeti Bankban, míg családja – a rendszerváltás előtt – hagyatékát Erzsébetvárosnak adományozta. Az Egy hely stábja a pesti "Chicagóba", a Nefelejcs utcai Róth Miksa Emlékházhoz látogat el.