Nézőpontok/Történet

Buda vára: egy elméleti rekonstrukció a két világháború között

1/14

A Schedel-féle Világkrónika fametszetének részlete, Forrás: Dr. Lux Kálmán, A budai királyi vár képe I. Mátyás korában, A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye, 1917, 30.sz.

?>
A Schedel-féle Világkrónika fametszetének részlete, Forrás: Dr. Lux Kálmán, A budai királyi vár képe I. Mátyás korában, A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye, 1917, 30.sz.
?>
Lux Kálmán elméleti rekonstrukciója 1940-ből, Forrás: Képes Vasárnap, 1940/7.sz.
?>
Az északi bástyafal felvonóhidas kapujának elméleti rekonstrukciója, valamint az egyik palotaszoba elképzelt rajza, Forrás: Képes Vasárnap, 1940/7.sz.
?>
Egy palotaszoba elképzelése, Forrás: Képes Vasárnap, 1940/7.sz.
?>
A délnyugati  homlokzat rekonstruktív kísérlete, Forrás: Dr. Lux Kálmán, A budai királyi vár képe I. Mátyás korában, A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye, 1917, 30.sz.
?>
A belső paloták I. emeleti alaprajzának rekonstruktív kísérlete,  Forrás: Dr. Lux Kálmán, A budai királyi vár képe I. Mátyás korában, A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye, 1917, 30.sz.
?>
Az északkeleti, homlokzat rekonstruktív kísérlete, Forrás: Dr. Lux Kálmán, A budai királyi vár képe I. Mátyás korában, A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye, 1917, 30.sz.
?>
 Csia Lajos modellje Lux Kálmán elméleti rekonstrukciója alapján, Kép forrása: Rostás Péter, „CORVIN MÁTYÁSNÁL PATTANT EL A LÁNC...”Mátyás kultusza és a budai királyi palota a két világháború között, In: Ars Hungarica 2007/2.sz.
?>
Forrás: Dr. Lux Kálmán: A budai várpalota Mátyás király korában, szerzői kiadás, 1920.
?>
A budai királyi vár belső palotáinak főbejárata, Forrás: Dr. Lux Kálmán: A budai várpalota Mátyás király korában, szerzői kiadás, 1920.
?>
A palota kilátó loggiajának elméleti rajza, Kép forrása: Dr. Lux Kálmán: A budai várpalota Mátyás király korában, szerzői kiadás, 1922., regikonyvek.hu
?>
Dr. Lux Kálmán: A budai várpalota Mátyás király korában, szerzői kiadás, 1920., Forrás: antikvarium.hu
?>
Lux Kálmán elméleti rekonstrukciója, rajta a palota korabeli sziluettjével összehasonlítva, Kép forrása: architextura.hu, skyscrapercity, felhasznaló: varpad
?>
A budai várkápolna helyreállítása során a hiányzó részeket az esztergomi helyreállításhoz hasonlóan műemlékes téglával különböztették meg, Képek forrása: mek.oszk.hu; Nagy Emese esztergomi ásatásait feldolgozó disszertációja
1/14

A Schedel-féle Világkrónika fametszetének részlete, Forrás: Dr. Lux Kálmán, A budai királyi vár képe I. Mátyás korában, A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye, 1917, 30.sz.

Buda vára: egy elméleti rekonstrukció a két világháború között
Nézőpontok/Történet

Buda vára: egy elméleti rekonstrukció a két világháború között

2023.04.20. 07:56

A budai várhegy királyi palotája mindig is disputák középpontjában állt: különböző korok különböző megjelenését több kutató próbálta elképzelni és közvetíteni a közönség felé. Napjainkban az elméleti rekonstrukciók műfaja egyre látványosabb rétegekben tud megjelenni, elég a szakemberek segítségével megszületett Pazirik kisfilmekre vagy 3D nyomtatott makettekre gondolni. Nade mi volt a helyzet mondjuk 100 évvel ezelőtt ebben a műfajban?

„Esemény a magyar könyvpiacon, a szakirodalomban, s a legkényesebb bibliophileknek egyaránt dr. Lux Kálmán könyve. Mennyi szeretet, rajongás, abszolút tudományos vértezet a tárgyával szemben, s emellett mennyi művészi készség reprodukcióiban, s lüktető hazafiság minden sorában!"1

Az északkeleti, homlokzat rekonstruktív kísérlete, Forrás: Dr. Lux Kálmán, A budai királyi vár képe I. Mátyás korában, A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye, 1917, 30.sz.
7/14
Az északkeleti, homlokzat rekonstruktív kísérlete, Forrás: Dr. Lux Kálmán, A budai királyi vár képe I. Mátyás korában, A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye, 1917, 30.sz.Lux Kálmánnal foglalkozó sorozatunk következő részében egy elméleti rekonstrukciós törekvést veszünk górcső alá. Luxot a Tanácsköztársaság alatt történt kinevezése okán (amely tisztséget egyébként be sem töltötte lényegében) menesztették a műemlékvédelmi szerv építészi pozíciójából. Új magán megbízások után kellett néznie, ám műemlék-kutatói identitása nem nyugodott és szakmai hírnevét sem engedte csorbulni egy tőle kívül álló lépés miatt. 1920-ban saját költségén 100 számozott példánnyal kiadta tanulmányát, mely a saját maga által készített, művészi rekonstrukciós festményei révén albumnak is volt tekinthető, és amely egy kidolgozottabb formája volt 1917-ben már napvilágot látott kutatásának. Ez volt A budai várpalota Mátyás király korában című díszes kötet, mely a laikusok számára élvezetes és esztétikus módon tárta fel a 15.századi palota képét, amelynek kulturális jelentősége sem volt csekély 1920-ban, egy megtépázott ország közegében.

Az északi bástyafal felvonóhidas kapujának elméleti rekonstrukciója, valamint az egyik palotaszoba elképzelt rajza, Forrás: Képes Vasárnap, 1940/7.sz.
3/14
Az északi bástyafal felvonóhidas kapujának elméleti rekonstrukciója, valamint az egyik palotaszoba elképzelt rajza, Forrás: Képes Vasárnap, 1940/7.sz.

Buda 1686-os visszavétele alapjában pecsételte meg a középkori palota maradványainak sorsát, de a barokk együttes építésével pusztulása be is végeztetett, a dunai látképben már teljesen más sziluett magasodott ezentúl. Mátyás valójában a Zsigmond-kori palotaegyüttest modernizálta, bővítette, ékesítette tovább, melynek megvalósult és még tervezett lépéseiről Bonfini leírásai azért tájékoztatnak.

Képet kaphatunk szavaiból arról az épületkomplexumról, melyben már ott magasodott a Zsigmond által elkezdett, monumentális „Csonka-torony", vagy a szintén Zsigmond idején épült, a szárazárok mentén húzódó gyönyörű gótikus palotatömb.

 Csia Lajos modellje Lux Kálmán elméleti rekonstrukciója alapján, Kép forrása: Rostás Péter, „CORVIN MÁTYÁSNÁL PATTANT EL A LÁNC...”Mátyás kultusza és a budai királyi palota a két világháború között, In: Ars Hungarica 2007/2.sz.
8/14
Csia Lajos modellje Lux Kálmán elméleti rekonstrukciója alapján, Kép forrása: Rostás Péter, „CORVIN MÁTYÁSNÁL PATTANT EL A LÁNC...”Mátyás kultusza és a budai királyi palota a két világháború között, In: Ars Hungarica 2007/2.sz.

Bonfini szerint Mátyáshoz köthető a Duna felöli pompás kápolna (inkább átalakítása, modernizálása), nem messze tőle pedig híres könyvtárát építtette meg. A Lux-féle albumban még így olvashatunk minderről: „A könyvtár elé apszisszerű kerek szobát építtetett, melynek boltozatára ráfesttette a csillagos eget. Fényes termeket, szalonokat, háló, nappali és szórakozó szobákat, verőfényes verandákat, erkélyeket építtetett. A termek belsejét rendkívüli módon kidíszíttette. A kandallók tetejére remek antik szobrokat helyezett, a falakat szép festményekkel és táblázatos, domborműves faborításokkal díszítette. Gyönyörű famennyezeteket készíttetett, melyeket aranytól csillogó planétákkal és egyéb igen költséges díszítésekkel ékesített. A földszinten különböző kamrákat, gyűjteménytárakat és kincsesházakat helyezett el. Napkelet felé az emeleten a különféle ebédlők és lakószobák, téli és nyári helyiségek, meleg és hűvös fürdőszobák, rejtett helyiségek, hálószobák nagy változatosságával találkozunk. A helyiségek padozata tarka mozaikokkal, néhol zománcozott csempékkel volt kirakva. Az ebédlőkben a legművésziesebb, színesen zománcozott és állatalakokkal gazdagon díszített cserépkályhák szolgáltatták a meleget."2

Zsigmond északi palotájának környékén, Mátyás egy reneszász palotarész építését is elkezdte (valószínűleg ez is az egyik régi épület/rész átalakításával történt). Ez Bonfini leírása szerint befejezetlen maradt, és stílusát tekintve ókori szellemben született, azaz reneszánsz stílusban, túlnyomórészt vörösmárvány burkolatokkal. Ennek a palotarésznek a kapuján tűnhetett fel Bonfini ismeretes verse „Bronzból öntött szobrokkal teli csarnokok, ajtók |Jelzik Corvinus nagyszerű lelkületét. | Virtus, márvány, bronz meg az írás tartja örökké | Életben Mátyást, nemcsak a sok diadal."3

A budai királyi vár belső palotáinak főbejárata, Forrás: Dr. Lux Kálmán: A budai várpalota Mátyás király korában, szerzői kiadás, 1920.
10/14
A budai királyi vár belső palotáinak főbejárata, Forrás: Dr. Lux Kálmán: A budai várpalota Mátyás király korában, szerzői kiadás, 1920.

Az albumban Lux nem csupán a humanista történetíró leírásait veszi sorra. Feleleveníti a Mátyás-kori palota legtöbb akkor ismert írott és képi forrását, de felül is vizsgálja azokat. Például szelektál, hogy mi lehet valóban hiteles dokumentum egy elméleti rekonstrukcióhoz. Megállapítja például a Schedel-krónikáról, hogy nagy valószínűséggel nem a helyszínen készítették el az ábrázolást, hanem több pontból felvett vázlatok egyesítéséből született, alapjául szolgáló rajzait pedig Nürnbergbe vitték. Maga a mű tehát ott is készült, nem Budán.4

Érdekesség, hogy néhol részleteket nagyít ki és hasonlítja azt össze fennmaradt analógiákkal a hitelesebb konklúziókhoz. Ilyen például a Schedel-krónika kürtőinek kinagyítása, amelyet a somlói vár hasonló architekturális részletével egyeztet össze.

Forrás: Dr. Lux Kálmán: A budai várpalota Mátyás király korában, szerzői kiadás, 1920.
9/14
Forrás: Dr. Lux Kálmán: A budai várpalota Mátyás király korában, szerzői kiadás, 1920.

Lux Kálmán munkája persze több mint 100 évvel ezelőtt született, amit ma már a tudományos közélet meghaladott. Számos új kutatás és izgalmas publikáció született azóta a középkori és a reneszánsz palota maradványainak vizsgálatáról, ráadásul a munka a háborút követő nagyszabású ásatás (többek között alaprajzi) felfedezései előtt készült. A könyv napjainkban nem lehet érvényes, azonban az elméleti rekonstrukció műfajának egyik kifejezetten érdekes és tanulmányozható példájának mondható.

Annak ellenére, hogy a modern, hipotézist kerülő és narratív műemléki helyreállítások úttörőjeként ismerjük Luxot, ez az album ékes példája annak is, hogy a kíváncsiság mindig és mindenkor benne él az építészben és a közönségben egy rég elpusztult épület esztétikája iránt. A konkrét kiépítésen túl mindig is voltak és lesznek módok ennek megelevenítésére, amelyek ráadásul fokozatosan fejlődnek. Ki tudja, hogy az egyszerű rajzoktól eljutva a VR rekonstrukciókig, még milyen újítások várhatóak ebben a műfajban.

Lux ilyen jellegű rajzai nem a megépítés vágyával keletkeztek: „Nem állítom, hogy ez a kísérletem Mátyás király budai palotájának hű képét nyújtaná, de kísérlet arra, hogy a leírások és rajzok közti számos ellentétet, a középkori építészet főbb alapelvei figyelembevételével, meglehetősen gondos mérlegelés után kiküszöbölni lehessen és ezen a mérlegeléseken alapuló, valóban testet alkotó — mondjuk felépíthető — térben elképzelt épületeket mutasson be."

Lux Kálmán elméleti rekonstrukciója, rajta a palota korabeli sziluettjével összehasonlítva, Kép forrása: architextura.hu, skyscrapercity, felhasznaló: varpad
13/14
Lux Kálmán elméleti rekonstrukciója, rajta a palota korabeli sziluettjével összehasonlítva, Kép forrása: architextura.hu, skyscrapercity, felhasznaló: varpad

A korabeli sajtóban, megmosolyogtató módon még azt is kiemelték, hogy milyen mértékben hiteles a kísérlet: „Helyreállítási kísérletei a részletekben 10%, főtömegben 80% valószínűséggel közelíthetik meg a tényleges állapotot. Rekonstrukcionálási rajzai nagy gonddal, művészi készséggel készültek, az egész vár látképét három oldalról bemutató aquareljei pedig, melyeknek eredetijét legutóbb téli tárlaton élvezhettük, a mű tökéletes reprodukcióban hozza. Érdekesen s szemléltetően hasonlítja össze a mai s régi siluettet, távlati hatást, a mai egyoldali monumentalizmust az akkori könnyed festői hatással, különösen a Vámház tér felőli nézetben."5

Lux Kálmán a várnegyedben ellentmondásos módon főként purista hangnemben tervezett helyreállításokat, holott már az 1910-es években publikált a historizáló helyreállítások ellen szóló érveket. 1925-ben restaurálta például a Szent Miklós-torony nyugati homlokzatát. A barokk szintek egyszerű ablakainak elbontásával ekkor került vissza a homlokzatra a két, meisseni függönyíves, mérműves ablak, melyek közül az alsó, a kiszabadított eredeti kövek felhasználással, analógiák alapján készült rekonstrukció volt. 1930-ban itt helyezték el a földszinti toronyfelületre Mátyás király bautzeni emlékművének másolatát; amelynek elpusztult szárnyait szintén Lux Kálmán rajzolta meg egy 1715-i rézmetszet alapján.Jóval később, 1946-ban a Magdolna-toronyra is készített merőben stilizáló terveket.7

A budai várkápolna helyreállítása során a hiányzó részeket az esztergomi helyreállításhoz hasonlóan műemlékes téglával különböztették meg, Képek forrása: mek.oszk.hu; Nagy Emese esztergomi ásatásait feldolgozó disszertációja
A budai várkápolna helyreállítása során a hiányzó részeket az esztergomi helyreállításhoz hasonlóan műemlékes téglával különböztették meg, Képek forrása: mek.oszk.hu; Nagy Emese esztergomi ásatásait feldolgozó disszertációja
14/14
A budai várkápolna helyreállítása során a hiányzó részeket az esztergomi helyreállításhoz hasonlóan műemlékes téglával különböztették meg, Képek forrása: mek.oszk.hu; Nagy Emese esztergomi ásatásait feldolgozó disszertációja

A Mátyás korabeli palota ábrázolásaival egyetemben azonban maradt még egy nyom, ami Luxot megidézi a várban. A sorozat legutóbbi részében az esztergomi palotakápolna modern szellemben készült helyreállítását mutattuk be, ahol műemlékes téglával jelezték a már elpusztult részek kiegészítését. Ennek a megközelítésnek lett utóda a Gerő László által tervezett, 1950-es évekre elkészült budavári kápolna helyreállítása is. A kegyhely alsó szintjét rekonstruálták, a hiányzó boltmezőket pedig a Luxtól is tanult Gerő négy cm vastagságú, külön erre a célra gyártott téglával különböztette szintén meg. Így történt hát, hogy egy építészhez két eltérő attitűd emléke is köthető Buda palotájának témájában.


Pleskovics Viola

 

1 A budai várpalota Mátyás király korában, Dr. Lux Kálmán könyvének ismertetése, In: Építő Ipar- Építő Művészet, 1921/15-16.sz., 1.p.

2 Lux Kálmán: A budai királyi vár képe I. Mátyás korában, In: Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye, 1917/.sz., 274.p.

3  „Atria cum statuis ductis ex aere, foresque, Corvini referunt Principis ingenium. Matthiam Partos tot post ex hoste Triumphos, Virtus, Aes, Marmor, Scripta, perire vetant", Kulcsár Péter 1995-ös fordítása nyomán

4 Lux Kálmán: A budai királyi vár képe I. Mátyás korában, In: Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye, 1917/.sz., 278.p.

A budai várpalota Mátyás király korában, Dr. Lux Kálmán könyvének ismertetése, In: Építő Ipar- Építő Művészet, 1921/15-16.sz., 1.p.

6 Budai Aurél: A budavári Szent Miklós-torony helyreállítása és helyszíni kutatása, In: Műemlékvédelem, 1967/2.sz., 99.p.

7 Szebeni Andrea, Végh András: A budavári volt helyőrségi templom, In: Budapest Régiségei, XXXV., 2002, 427-457.p.

 

Lux Kálmán építészetének és műemlékvédelmi tevékenységének kutatása az Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jöhetett létre. 

 

Vélemények (1)
Reki
2023.04.20.
12:14

Érdekes cikk. A középkori palota teljesen megsemmisült a töröktől való visszafoglalás során, 1686-ban. A 60-as, 70-es évek rekonstrukciója, főleg a középkori részek visszaépítését preferálta, (várfalak, rondella, buzogány torony. középkori kertek stb.) Ez dicséretes dolog, viszont a Hauszmann féle barokk palotát, főleg ideológiai okokból, lecsupaszítva, díszeitől megfosztva állították helyre. Ez nagy tévedés volt, amit, remélem, hamarosan helyrehoznak!

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A SZENTENDREI SKANZEN // Egy hely + Építészfórum

2023.06.07. 10:51
9

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Nézőpontok/Történet

GANZ-MÁVAG KOLÓNIA// Egy hely + Építészfórum

2023.05.23. 15:51
9

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk