Közélet, hírek

Debreceni Egyetemi Sportcsarnok – a meghívásos tervpályázat eredménye

1/2

Debreceni Egyetem Sportcsarnok - első helyezett pályamunka, vezető tervező: Bakó István építészmérnök és munkatársai

Hirdetés
?>
Debreceni Egyetem Sportcsarnok - első helyezett pályamunka, vezető tervező: Bakó István építészmérnök és munkatársai
?>
1/2

Debreceni Egyetem Sportcsarnok - első helyezett pályamunka, vezető tervező: Bakó István építészmérnök és munkatársai

Debreceni Egyetemi Sportcsarnok – a meghívásos tervpályázat eredménye
Közélet, hírek

Debreceni Egyetemi Sportcsarnok – a meghívásos tervpályázat eredménye

2012.07.16. 12:49

Cikkinfó

Földrajzi hely:
Debrecen, Magyarország

A Debreceni Egyetem a meglévő Dóczy József utcai sporttelepen Sportcsarnok építésére,  szabadtéri sportpályák áttelepítésére, illetve a közvetlen környezet rendezésére és fejlesztésére szóló meghívásos építészeti tervpályázatot írt ki. 58-an jelentkeztek a közzétett felhívásra, akik közül 10 iroda kapott meghívást pályamű készítésére. Az első díjat Bakó István debreceni építész koncepciója nyerte, emellett két megosztott harmadik díjat osztottak ki, három pályázatot pedig megvételben részesítettek. A beadott munkák mindegyike megfelelt a kiírás feltételeinek, kizárásra nem került sor.

Részletek a zárójelentésből

A Debreceni Egyetem a Debrecen, Egyetem tér 1. sz. alatti ingatlanon meglévő (Dóczy József utcai) sporttelep délkeleti részének átalakításával Sportcsarnok építésére, valamint a telepen szabadtéri sportpályák áttelepítésére, ill. a Sporttelep és közvetlen környezetének rendezésére és fejlesztésére szóló javaslattételre közösségi értékhatárt elérő meghívásos építészeti tervpályázatot írt ki a 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) és a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV.29.) Korm. rendelet előírásai alapján. Az eljárást megindító tervpályázati kiírás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011. december 28-án TED 2011/S 249-406176 számon, a Közbeszerzési Értesítőben 2011. december 30-án KÉ-31202/2011. számon jelent meg. Kiíró a hirdetményt módosította, mely az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2012. január 14-én TED 2012/S 9-012474 számon, a Közbeszerzési Értesítőben 2012. január 18-án KÉ-0755/2012. számon jelent meg.

Tervezési feladat – program

A Debreceni Egyetem Szenátusa 2011. november 10-én fogadta el a DE aktualizált Intézményfejlesztési Tervét. A tervben feladatként szerepel az egyetemi sport infrastrukturális fejlesztése, így az Intézmény az egyetem téri (Dóczy u. felőli része) sportcentrum területének délkeleti részén új funkciók kialakítását tűzte ki célul.

A jelenlegi tornaterem és hozzá tartózó helyiségek nem biztosítják az egyetemi hallgatók megfelelő sportolási lehetőségét. A tervezett épület beékelődve a sportcentrum területébe - a jelenlegi salakos teniszpályák helyén - egy komplexebb lehetőséget kínál majd a sportolni vágyóknak. A megszűnő pályák áttelepítése és létrehozása alapvető elvárás, mely illeszkedik a Sporttelep és közvetlen környezetének rendezésére és fejlesztésére adott javaslatba.

 

Debreceni Egyetem Sportcsarnok - első helyezett pályamunka, vezető tervező: Bakó István építészmérnök és munkatársai
1/2
Debreceni Egyetem Sportcsarnok - első helyezett pályamunka, vezető tervező: Bakó István építészmérnök és munkatársai

 

 

Az épület elsődleges funkciója sportcsarnok, egyéb események tekintetében szakmai kiállításokra legyen alkalmas, ami szükségessé tesz megfelelő mennyiségű áramvételi lehetőséget a csarnok több pontján, egyenletesen elosztva az oldalak között. Az épület alapcélja, hogy az egyetemi hallgatók sportolási igényét színvonalas módon biztosítsa. A sportcsarnoknak megyei és országos színvonalú mérkőzések, versenyek lebonyolítására és TV felvételek készítésére is alkalmasnak kell lennie.

Feltételezhetően leginkább kézilabda, kosárlabda, röplabda, futsal, tenisz, asztalitenisz sportágak fogják használni a sportcsarnokot. A sportpálya kialakításánál az előbbieket figyelembe véve egy kombinált rendszer alkalmazása lenne ideális, amely egy rugalmas fa alépítmény és arra kerülne a műanyag borítás. A röplabda és a tenisz miatt legalább 12 méter belmagasság szükséges a csarnok kialakításakor.

Az épületben a külső pályák infrastruktúráját nem kívánjuk biztosítani, azok elhelyezésére a javaslattételben (Sporttelep rendezése, fejlesztése) kell megoldást találni. Az épületben büfé kialakítása nem szükséges, mivel a szomszédos Hallgatói Klub és Tanulmányi Központ épületében már működni fog egy vendéglátó egység. A Sportcsarnokban tartózkodók ilyen irányú igényét ital- és szendvicsautomatákkal kívánjuk biztosítani. A fedett kapcsolat a két épület között nem kívánatos.

A Dóczy utcai lakók nyugalmának megőrzése érdekében a tervezés során gondoskodni kell a Sportcsarnok környezetre gyakorolt zaj- és rezgésterhelésének a minimalizálásáról! Az épület tervezése során figyelembe kell venni a gazdaságos üzemeltetés és az alternatív energiaforrások (legalább részleges kiszolgálás) felhasználásának lehetőségeit.

Tervezési hely

A Debreceni Egyetem területére a Szabályozási tervet Palotás Lajos okl. építészmérnök készítette 2007. 07. 23-án, melyet a DMJV Polgármesteri Hivatalának Várostervezési Osztálya által készített terv módosított 2011. augusztus 1-jei hatállyal. Debrecen város településrendezési tervének 2011. évi felülvizsgálata a Debreceni Egyetem három telephelyén felmerülő alövezeti átsorolási igények miatt merült fel. A felülvizsgálat eredményeként a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V.23.) Kr. rendeletet módosító 28/2011. (VI.30.) Kr. rendelettel fogadta el.

Az alövezeti átsorolási javaslat szerint a sportcentrum DK-i határsávjaiban kiszabályozott építési terület egy része (0,20 ha) spotterületté minősül át, míg cserébe a sportcentrum ÉK-i sarkában egy összefogottabb, zártabb, terjedelmesebb épület számára is elegendő terület (0,23 ha) kapna építési terület kijelölést.

A hatályos tervekkel való egyeztetés eredményeképpen megállapítható, hogy a terület fejlesztése (beépítések megváltoztatása) nem okoz tájrendezési hatású változásokat. A szabályozás beépítés vonatkozásában elsősorban az építési helyek kijelölésével próbálja a városképi érdekeket szolgálni, de a terület funkcionális kapcsolatainak biztosítására, a belső forgalom szempontjainak figyelembevételével kívánja az egyes épületek elhelyezhetőségét szabályozni. A sporttelep területén az építési helyek módosításának eredményeként egyrészt a Dóczy utca menti terület átrendezése volt a cél, másrészt a terület funkcióigényeit kiszolgáló belső úthálózatra telepítés.

Az Egyetem területén belül a Sportcentrum területe Ki-600025(E) jelzéssel szerepel. A telek beépítése nem haladhatja meg a 15%-ot. A megengedett építménymagasság 8,50-12,50 m között változtatható. A Sportcentrum teljes területnagysága 50.700 m2, ezen belül az építmény beépített alapterülete 595.80 m2 és a beépítettség mértéke 1,11%.

A sporttelep az alábbi sportpálya kapacitással rendelkezik:

 • atlétikai pálya, benne füves labdarúgópályával (165x90);
 • műfüves labdarúgó pálya (110x70);
 • 9 salakburkolatú teniszpálya;
 • salakos labdarúgó kispálya;
 • fedett teniszpálya;

A sporttelep jelenlegi épületállománya:

 • tribün öltöző br. at: 211 m2, 339 m2 hasznos alapterülettel;
 • klubház br. at.: 73 m2, 173 m2 hasznos alapterülettel;
 • vendéglátó pavilonok.

Meghívottak

A tervpályázati kiírásban meghatározott részvételi jelentkezési határidőig, 2012. február 9-én 11.00 óráig 58 jelentkező nyújtotta be részvételi szándékát. A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Kiíró a tervpályázati kiírásban meghatározott rangsorolási módszer alapján a 10 legtöbb pontot elért tervezőt 2012. március 19-én kérte fel az eljárás második szakaszában pályamű készítésére

Az eljárás második, tervpályázati szakaszában pályamű elkészítésére felkért pályázók neve:

 • Wéber Építésziroda Kft. - építész tervező: Wéber József
 • Folyó Építészeti Kft. - építész tervező: Freivogel Gábor
 • Építész Kaláka Kft. - építész tervező: Pásztor József
 • A/4 Stúdió Építésziroda Kft - építész tervező: Kendik Géza
 • Sagra Architects Kft. - építész tervező: Sajtos Gábor
 • Medmix Center Kft. - építész tervező: Bakó István
 • Puhl és Dajka Építész Iroda Kft. - építész tervező: Dajka Péter
 • Stúdió 100 Építészeti Kft. - építész tervező: Szász László
 • Fernezelyi Basa Iroda Építész Kft. - építész tervező: Fernezelyi Gergely DLA
 • Mérték Építészeti Stúdió Kft. - építész tervező: Fábián László

A Sagra Architects Kft. elnevezése időközben Sagra Építész Kft-re módosult.

A tervpályázati dokumentáció szerint a pályaművek postára adási határideje 2012. május 29. (kedd) volt. 2012. június 4-ig a Kiíróhoz 10 pályázat érkezett be zárt, sértetlen csomagolásban. A benyújtott pályaművek tartalmilag és alakilag megfeleltek a kiírás feltételeinek, a pályaművekkel, illetve a pályázókkal kapcsolatban kizáró körülmény nem merült fel. A Bíráló Bizottság munkáját 2012. június 4-től június 5-ig végezte.

A Bíráló Bizottság összefoglaló értékelése a pályaművekről és azok díjazásáról

A Bíráló Bizottság megállapítja, hogy a tervpályázat eredményesen zárult. Minden pályamű kielégítette a formai és tartalmi követelményeket, kizárásra egyetlen munka sem került, így minden pályázót megillet az 500.000 forintos költségtérítés.

Az eredményesség szempontjából a legfontosabb, hogy van olyan benyújtott terv, amely apróbb korrekciók után alkalmas a megvalósításra, ezért a Bíráló Bizottság az I. díj kiadását javasolta. Az I. díjas pályamű tervezőjével a Bíráló Bizottság javasolja közbeszerzési eljárás lefolytatását a tervezési szerződés megkötésre érdekében. Az I. díj összege a költségtérítésen túl 3 millió forint. Ugyanakkor megállapították, hogy a többi pályamunka jelentősebb korrekció nélkül nem lenne alkalmas a kiíró igénye szerinti épület megépítésére, ezért II. díjat nem adtak ki. A benyújtott tervek alapján további két olyan tervezőt jelölt meg a Bíráló Bizottság, akik alkotásából arra lehet következtetni, hogy a 137/2004. (IV.29.) Korm. rendelet (1) szerint alkalmasak a létesítmény megtervezésére, azonban a benyújtott pályamunkájukon jelentős – alapvető – korrekciókat kellene végrehajtani. Az ő munkájukat a bizottság megosztott III. díjjal jutalmazta azzal a kitétellel, hogy amennyiben a tárgyalásos közbeszerzési eljárás során az I. díjazottal nem sikerül szerződéses megállapodást kötni, velük a közbeszerzés lebonyolítható. A III. díj összege a költségtérítésen túl 1,5-1,5 millió forint. A bizottság további három tervben talált olyan építészeti megoldást, amely egyes elemeinek felhasználását megfontolandónak ítéli, vagy a távlatokra szakmai tanulságokkal szolgál. Ezeket a pályaműveket a költségtérítésen túl 0,5 millió forintos megvételben részesíti.

A díjazott, illetve megvételben részesített pályamunkák az alábbiak:

I. díjban részesült (3.000.000 Ft)
az 1. sz. pályamű
szerzői: Bakó István építészmérnök és munkatársai (Medmix Center Kft.)

Megosztott III. díjban részesült (1.500.000 Ft)
a 6. sz. pályamű
szerzői: Sajtos Gábor építészmérnök és munkatársai (Sagra Építész Kft.)

Megosztott III. díjban részesült (1.500.000 Ft)
a 10. sz. pályamű
szerzői: Wéber József építészmérnök és munkatársai (Wéber Építész Iroda Kft.)

Megvételben részesült (500.000 Ft)
a 2. sz. pályamű
szerzői: Fernezelyi Gergely DLA építészmérnök és munkatársai (FBI Fernezelyi Basa Iroda Építész Kft.)

Megvételben részesült (500.000 Ft)
a 4. sz. pályamű
szerzői: Szász László építészmérnök és munkatársai (Stúdió 100 Kft.)

Megvételben részesült (500.000 Ft)
a 8. sz. pályamű
szerzői: Kendik Géza építészmérnök és munkatársai (A/4 Stúdió Építésziroda Kft.) 

A Bíráló Bizottság a tervpályázat értékelése után az alábbi megállapításokat teszi:

A telepítést a legtöbb pályamű hasonló felfogásban javasolja megoldani. Általában a főbejáratot a délkeleti oldalra helyezik, figyelmen kívül hagyva a tervezett Hallgatói Klub épületével való kapcsolódás lehetőségét és jelentőségét. Néhány pályamű különösen érzékenyen reagált a Sportpályával való fizikai vagy vizuális kapcsolódásra. A parkolást kettő kivételével minden pályamű a környező utak mentén oldja meg, ugyanakkor egy pályamű a meglévő teniszpályák helyére garázsházat javasol, amelynek tetejére visszahelyezi a pályákat. Az egyetem távlati fejlesztésében ez egy figyelembe vehető, hasznos gondolat. Egy pályamű fokozott figyelmet fordított az épület telepítése kapcsán az egyetem oktatási épületeivel és a Hallgatói Klubbal való szerves kapcsolódásra és érdekes térképzést javasol ennek érdekében. Sajnos azonban ennek a pályaműnek a további konzekvenciái a meglévő és távlatokban is megmaradó épületek elbontásra jelölésével a kiíró szempontjából elfogadhatatlanok.

Telepítéssel összefüggő kérdésnek fogható fel az épületben elhelyezett pálya szintjének meghatározása. A 10 pályázatból 7 a pályát a bejárat szintjével megegyező magasságban helyezi el, míg 3 pályázat a pályát kisebb-nagyobb mértékben a bejárati szint alá teszi. A szintben elhelyezett pályák esetében szinte kivétel nélkül azzal a problémával kellett megküzdeni a tervezőknek, hogy a nézőtér megközelítése hogyan történjen meg. Egyes esetekben belső lépcsős megoldást alkalmaznak, más esetekben sportszakmai szempontból nem elfogadható módon a nézőtér feltöltése a pálya oldalvonala mellett, a pálya szintjén történik. Néhány javaslat telek korrekcióval, illetve egy megoldás látványos külső megközelítéssel oldja meg a szintbeli eltérés problematikáját.

Azok a tervezők, akik a pálya süllyesztését választották, funkcionálisan és látvány szempontjából is előnyösebb helyzetbe kerültek. A különbség ezek között a pályamunkák között a nézőtér megközelítésének praktikusságában és eleganciájában mutatkozik meg. A hasonlóság minden ilyen esetben az, hogy a szintbeli nézőtéri bejárattal jobban feltárul a belső tér, a nézőtér és annak előtere szerves részévé válik a Sportcsarnoknak.

Épületszerkezetében szinte minden pályamű a különböző fesztávigényű szerkezeteket tisztán és jól láthatóan elválasztja, amely a tömegképzésben is megmutatkozik. Épületszerkezetileg még a legbonyolultabb tömegképzésű épület esetében is tiszta megoldások születtek. Kevésbé mondható ez el a tömeg és homlokzat képzés esetében. A tervezők jó része törekedett ugyan arra, hogy a különböző funkciók a külső megjelenésben is tükröződjenek, néhány pályamű esetében azonban jelentős funkcionális és tömegbeli keveredések érzékelhetők.

A tervpályázat javaslatokat várt a tervezőktől a teljes sportterület átrendezésére és az abból következő funkcionális módosulásra. A teniszpályák északi oldalra való telepítése maga után vonja a használat változásait is. Sajnálattal kell megállapítani, hogy egyetlen pályamű sem gondolta át alaposan az ebből származó konzekvenciákat, senkinél nem merült fel a teniszpályák északi oldalról való megközelítésének biztosítása egy esetlegesen építendő új klubháznak az igénye, vagy a teniszpályákhoz tartozó parkolóknak a kialakítása. Néhány pályamű igyekezett ugyan megoldani a Dóczy József utca felőli térfal rendezését, de ebből a szempontból a kiíró értékelhető megoldást nem kapott. A Bíráló Bizottság javasolja a kiírónak, hogy a közbeszerzést elnyerő tervező tervezési feladatai között szerepeljen ennek a problémának az átgondolása is.

A Bíráló Bizottság 2012. június 5-én (kedden) 14.00 órakor zárta le a pályaművek értékelését.

Debrecen, 2012. június 5.

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Szenes-ház // Egy hely + Építészfórum

2023.08.30. 14:19
5:54

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Nézőpontok/Történet

A Margitsziget fái // Építészfórum + Egy hely

2023.08.20. 18:53
9:32

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk