építészet : környezet : innováció

Beleznay Éva [16]

A HuGBC állásfoglalása

Az újonnan épített utak mentén telepített fasorok, több zöldfelület, intenzívebb városi alközpontok, lazábban beépített kertvárosok: a Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének javaslatai a Fővárosi Településszerkezeti Terv és a Fővárosi Rendezési Szabályzat...

ÉPítő játékok

2012 tavaszán a Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tehetségpont programja részeként tíz alkalomból álló, kötetlen foglalkozás-sorozaton - köztük építészeti "élményátadáson" - vehettek részt az érdeklődő rákospalotai gyerekek. A kísérleti program...

Építészet kikapcs?

Az Építészfórum Építészet és Építésügy c. szakmai közvéleménykutatása és Masznyik Csaba Noll Tamással készített riportsorozata ürügyén 2012. május 7-én vitaest volt a FUGA Budapesti Építészeti Központban, ahol a helyzetértékelés és a problématérkép...