Közélet, hírek

Budapest XVI. kerület, Kertváros, többcélú sportcsarnok építészeti tervpályázatának eredménye

1/7

I. helyzett helyszínrajz - tervező: Építész Kaláka Kft.

I. helyzett látványterv - tervező: Építész Kaláka Kft.

II. helyzett helyszínrajz - tervező: SAGRA Építész Kft.

II. helyzett látványterv - tervező: SAGRA Építész Kft.

III. helyzett helyszínrajz - tervező:Építész Stúdió Kft.

III. helyzett látványterv - tervező:Építész Stúdió Kft.

?>
I. helyzett helyszínrajz - tervező: Építész Kaláka Kft.
?>
I. helyzett látványterv - tervező: Építész Kaláka Kft.
?>
II. helyzett helyszínrajz - tervező: SAGRA Építész Kft.
?>
II. helyzett látványterv - tervező: SAGRA Építész Kft.
?>
III. helyzett helyszínrajz - tervező:Építész Stúdió Kft.
?>
III. helyzett látványterv - tervező:Építész Stúdió Kft.
?>
1/7

I. helyzett helyszínrajz - tervező: Építész Kaláka Kft.

I. helyzett látványterv - tervező: Építész Kaláka Kft.

II. helyzett helyszínrajz - tervező: SAGRA Építész Kft.

II. helyzett látványterv - tervező: SAGRA Építész Kft.

III. helyzett helyszínrajz - tervező:Építész Stúdió Kft.

III. helyzett látványterv - tervező:Építész Stúdió Kft.

Budapest XVI. kerület, Kertváros, többcélú sportcsarnok építészeti tervpályázatának eredménye
Közélet, hírek

Budapest XVI. kerület, Kertváros, többcélú sportcsarnok építészeti tervpályázatának eredménye

2012.11.06. 15:01

Cikkinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Kihirdették a XVI. kerületi sportcsarnok tervezésére kiírt tervpályázat eredményét. A meghívásos pályázaton első díjban részesült az Építész Kaláka Kft. pályaműve.

AZ ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT TÁRGYA

A kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011-ben elfogadta a kerületi testnevelési és sportfeladatokról, illetve fejlesztési célkitűzésekről szóló (2011 – 2014) sportfejlesztési tervét, amelyben az Önkormányzat lehetőségeihez mérten szerepel „egy több sportág gyakorlására alkalmas, többcélú fedett sportcsarnok létesítése". A létesítménynek biztosítania kell a színvonalas szórakozási, kikapcsolódási lehetőségek mellett, a tömegsport és a versenyszerű sportesemények helyszínét.

 

I. helyzett helyszínrajz - tervező: Építész Kaláka Kft.
1/7
I. helyzett helyszínrajz - tervező: Építész Kaláka Kft.

I. helyzett látványterv - tervező: Építész Kaláka Kft.
2/7
I. helyzett látványterv - tervező: Építész Kaláka Kft.

 

 

A TERVPÁLYÁZAT CÉLJA

Az építészeti tervpályázat tárgyát képező többcélú sportcsarnok feladata az egyes sportágak nemzetközi szintű és hazai bajnokság megrendezésére alkalmas (a tervezési korlátok figyelembevételével, a számításba vehető sportágakra vonatkozó szakszövetségi, technikai előírásokat kielégítő) sporteseményeinek kiszolgálása, valamint a lakosság rendszeres sportéletének biztosítása. A sportcsarnoknak a sporteseményeken túl, másodlagosan kulturális és egyéb rendezvények lebonyolítására is alkalmasnak kell lennie, figyelemmel a működés kiegészítő elemeire (világítás, akusztika). A sportcsarnok telepítésének biztosítani kell a távlatban e területen elhelyezendő, 50 férőhelyes, klubbal kiegészített szállás jellegű épületrész, valamint további, 15x15 m küzdőterű tornaterem helyét és azok egységes működésének lehetőségét.

A TERVPÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA

a) A tervpályázat jellege: építészeti tervpályázat

b) A tervpályázati eljárás formája: meghívásos

c) A tervpályázat lebonyolítását tekintve: titkos

d) a résztvevők tervezett létszáma: 10

e) A tervpályázat lebonyolítása a:

- Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény,

- 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet,

- valamint a tervpályázati kiírás előírásai szerint történt.

Bíráló Bizottság

Elnök: Kovács Péter, a XVI. kerület polgármestere
Társelnök: Jeney Lajos, építészmérnök, Ybl-díjas építész, DLA
Szakmai titkár: Tóth Miklós építészmérnök, a XVI. kerület főépítésze

Tagok

  • Baranyai Zsolt építészmérnök, XVI. kerületi Önkormányzat PMH Műszaki Ügyosztályvezetője
  • Böszörményi Dezső építészmérnök, egyetemi docens, Kiíró delegáltja
  • Gilyén Ince építészmérnök, XVI. Kerületi Önkormányzat képviselője, a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke
  • Horváth János, XVI. Kerületi Önkormányzat képviselője, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke
  • Hoffmann Pál, a NEF Minisztérium Sportért felelős Államtitkárság delegáltja
  • Sándor Gergely építész, a Magyar Építész Kamara delegáltja
  • Battai Tibor épületgépész szakértő, a Kiíró delegáltja
  • Judik Zoltán sporttechnológus szakértő, a Kiíró delegáltja
  • Katáné Pergel Ágnes, a XVI. kerületi Önkormányzat közbeszerzési referense, irodavezető, a Kiíró delegáltja – szavazásra nem jogosult

Póttag:

Dankó Zsófia építészmérnök, Budapesti Építész Kamara, XVI. kerületi kamarai biztos

 

II. helyzett helyszínrajz - tervező: SAGRA Építész Kft.
3/7
II. helyzett helyszínrajz - tervező: SAGRA Építész Kft.

II. helyzett látványterv - tervező: SAGRA Építész Kft.
4/7
II. helyzett látványterv - tervező: SAGRA Építész Kft.

 

 

A díj legnagyobb összege: 1,3 millió Ft
A megvétel legkisebb összege: 0,5 millió Ft

A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozta meg a díjak és a megvételek összegét.

A pályázati részvételre felkért és a kiírás feltételeinek megfelelő, a tervpályázati kiírásban meghatározott létszámú tervezők mindegyikét bruttó 350.000,- HUF összegű meghívási díj (költségtérítés) illeti meg.

Részvétel: összesen 36 pályamű érkezett.

A szakmai alkalmasság körében megkívánt referenciával rendelkező, valamint a hazai és nemzetközi építészeti tervpályázatokon díjazott, illetve megvételben – a megelőző 10 évben - részesült pályázók közül, az ajánlatkérő hirdetményben rögzített, súlyozott értékelés (referencia 60 %, építészeti pályázat 40 %) szerint 18 pályázó érte el a maximálisan elérhető 100 pontot.

A 18 pályázó közül – a kiírásban rögzített szempontok szerint – az építészeti tervpályázatokon elért eredmények alapján, elsőként az I. díjak számát figyelembe véve került sor a pályázók rangsorolására. A további eredmények figyelembevételét a kialakult sorrend nem indokolta. A jelentkezések rangsorolását követően a Kiíró döntésének megfelelően, a tervpályázaton való részvételre 10 pályázó felkérése történt meg.

A Bíráló Bizottság a tervpályázati kiírás részletes programjában megfogalmazott egyedi és általános szempontok alapján értékelte az egyes pályaműveket.

Döntő módon figyelembe vette, hogy a benyújtott pályaművek mennyiben segítik a kiírót a tervpályázati kiírásban rögzített céljainak elérésében, ezért a Bíráló Bizottság a pályaművekben javasolt megoldásokat komplexen, a részletes követelmények teljesítése szerint értékelte.

 

III. helyzett helyszínrajz - tervező:Építész Stúdió Kft.
5/7
III. helyzett helyszínrajz - tervező:Építész Stúdió Kft.

III. helyzett látványterv - tervező:Építész Stúdió Kft.
6/7
III. helyzett látványterv - tervező:Építész Stúdió Kft.

 

 

A Bíráló Bizottság a pályázatot eredményesnek ítélte, ezzel összhangban a teljes pályázati díjat kiosztja. Tekintettel azonban arra, hogy a pályázatok nem teljesítették maradéktalanul a pályázati kiírásban rögzített követelményeket ezért a kiírásban jelzett legnagyobb díj összegét csökkentette.

DÍJAZOTTAK

I. díj: 5. számú pályamű
Építész Kaláka Kft.
Vezető tervező: Pásztor József

II. díj: 7. számú pályamű
SAGRA Építész Kft.
Vezető tervező: Sajtos Gábor

III. díj: 1. számú pályamű
Építész Stúdió Kft.
Vezető tervező: Keller Ferenc

Megvételek:

9. számú pályamű
CET Budapest Építéstervezési Kft.
Vezető tervezők neve: Kocka István, Csomay Zsófia

3. sorszámú pályamű
Zsuffa és Kalmár Kft.
Vezető tervezők neve: Zsuffa Zsolt, Kalmár László

I. IDÉZETEK A TERVPÁLYÁZAT ZÁRÓJELENTÉSÉBŐL

Összefoglaló értékelés

Budapest XVI. kerület Önkormányzata tervpályázatot hirdetett a „Budapest, XVI. kerület Kertváros többcélú sportcsarnok" tervezésére.

Telepítés

A benyújtott pályaművek mind a megadott területre vonatkozó tervet tartalmaztak.

A környező utakhoz való kapcsolatot akkor tekintette a bíráló bizottság (továbbiakban: bizottság) elfogadhatónak, ha a sportcsarnok közlekedési feltárása a Margit utcából történt.

Helyesnek bizonyult az a törekvés, amikor az II. építési ütem megvalósításakor, a parkoló rendszer értelmesen szolgál minden létesítményt és az I. ütem zavartalan működését biztosítja.

Kedvezően értékelte a bizottság azokat a pályaműveket, amelyek a közönség által használt főbejárat előtt, a befogadóképességgel arányos burkolt teret (forum) tartalmaztak.

A nézőszámnak megfelelő számú parkolóhelyet a pályaművek biztosították.

A rendelkezésre álló terepen azok a pályaművek adtak jó megoldást, amelyek alkalmazkodtak a terepviszonyokhoz és gazdaságosan, kismértékű tereprendezéssel oldották meg a feladatot.

A telepítés fontos követelménye volt a jó tájolás (É-D). Ezt a követelményt a pályaművek kielégítették. A parkolók telepítésénél, elhelyezésénél azokat a megoldásokat tekintette a bizottság jónak, ahol a nagy létszámú közönségparkolók határozottan elkülönülnek a sportolói parkolótól. A közönségparkoló telepítése akkor a legkedvezőbb, ha a közönség viszonylag rövid úton megközelítheti a sportcsarnok főbejáratát, helyes, ha a sportolói vagy gazdasági forgalom a közönségforgalmat nem keresztezi.

A terület gazdaságos felhasználását azok a pályaművek biztosították, amelyek a II. ütem fejlesztési célkitűzéseihez minél több szabad területet tartalmaznak, és a tervezett szállás jellegű épület jó megközelítését megoldották.

Rendeltetés

A pályaművek a többcélú használatot, különböző színvonalon, de biztosították.

Sajnálatos, hogy kevés használati változatot bemutató vázlatot tartalmaznak a pályaművek.

Fontos értékelési szempont volt a közönségforgalom és a sportolói forgalom egyértelmű, határozott elválasztása.

Használhatóság szempontjából jó megoldásnak bizonyultak azok a pályaművek, amelyeknél a közönség a kétoldali lelátókat egyszerűen, viszonylag rövid úton meg tudja közelíteni. Helyesnek bizonyultak azok a megoldások, amikor a közönség az előcsarnok szintjéről közelítette meg a lelátókat, a sportoló pedig a küzdőteret az öltözők szintjéről.

Az öltözőrendszert a pályaművek többsége jól oldotta meg, elkülönítve az utcai cipős és sportcipős forgalmat.

A mozgássérültek és a küzdőtér, valamint a kiszolgáló helyiségeik kapcsolatát a pályaművek jórészt megvalósították.

A bizottság nagy figyelmet fordított a küzdőtér természetes megvilágításának módjára. Azokat a megoldásokat minősítette jónak, ahol a tervezett megoldás az egyenletes árnyékmentes, szórt megvilágítást biztosította.

Szerkezet

A választott sokféle szerkezeti rend és anyaghasználat a terveknél általában megfelelő megoldást ad.

Kedvező megoldás, ahol az alkalmazott szerkezet és a tömegképzés összhangban van.

Épületgépészet

A bizottság azokat a megoldásokat ítélte jónak, ahol a gépészeti rendszerek megfelelő mértékben használták a megújuló energiaforrásokat. A beruházás szempontjából gazdaságosan párosították a megújuló energiával üzemelő berendezéseket és a csúcsterhelés kielégítésére a hagyományos energiafelhasználású, kisebb beruházási költségű rendszereket.

Gazdaságosság

A tervezett létesítmény gazdaságosságát a területi alapadatok és a tervek léptékéből megítélhetően bírálta a bizottság.

Építészeti kialakítás

Azok a pályaművek bizonyultak elfogadhatónak, amelyek a kerület egy jelentős középületének színvonalas megoldását a tervpályázati kiírásban rögzített követelmények (költség, funkció, fejlesztési lehetőség) szerint, minél nagyobb mértékben tudták biztosítani.

Sporttechnológia

A benyújtott pályaművek közül csak néhány foglalkozik sporttechnológiával. A tervezési feladat sportcsarnok – így a sport célját szolgáló technológiai megoldásokat fontosnak ítélte a bizottság.

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Salgótarjáni utcai zsidó temető // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:15
9:15

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Design

Premontrei templom, Ócsa // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:14
8:50

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.