Közélet, hírek

Egy hét a lakhatásról – Lakhatás tematikus hét beharangozó

1/3

Grafika: Thury Lili

Goldsmith Street önkormányzati szociális bérlakástelep, 2019. Tervező: Mikhail Riches. Fotó: Jim Stephenson

Highgate New Town (Whittington lakótelep), 1979. Tervező: Peter Tábori. Fotó: themodernhouse.com

?>
Grafika: Thury Lili
?>
Goldsmith Street önkormányzati szociális bérlakástelep, 2019. Tervező: Mikhail Riches. Fotó: Jim Stephenson
?>
Highgate New Town (Whittington lakótelep), 1979. Tervező: Peter Tábori. Fotó: themodernhouse.com
1/3

Grafika: Thury Lili

Goldsmith Street önkormányzati szociális bérlakástelep, 2019. Tervező: Mikhail Riches. Fotó: Jim Stephenson

Highgate New Town (Whittington lakótelep), 1979. Tervező: Peter Tábori. Fotó: themodernhouse.com

Egy hét a lakhatásról – Lakhatás tematikus hét beharangozó
Közélet, hírek

Egy hét a lakhatásról – Lakhatás tematikus hét beharangozó

2023.05.12. 18:57

Jövő héten kezdődik az Építészfórum legújabb tematikus hete, melynek középpontjában a lakhatás és az építészet kapcsolata áll. Május 15. és 22. között változatos cikkekkel – elméleti írásokkal, interjúkkal, épületbemutatókkal, galériákkal –, adott esetben a szakma határterületeire merészkedő szövegekkel, továbbá egy exkluzív online filmvetítéssel is készülünk olvasóinknak. Tartsanak velünk!

 

„A magyar lakóépület-állomány nagyon rossz állapotban van: a KSH adatai szerint még 2020-ban is több mint 100 ezer lakott lakásban hiányzott a vezetékes víz, fürdőszoba vagy wc; a háztartások csaknem ötöde nincs rácsatlakozva a vezetékes gáz- vagy távhőszolgáltatásra. Emellett a magyar népesség 20 százaléka lakik olyan lakásban, ahol a tető beázik, nyirkosak és/vagy penészesek a falak, nyílászárók. A legtöbb lakóépület műszaki állagának javításához olyan jelentős felújítási munkálatokra lenne szükség, amelyre a benne élőknek nincs anyagi lehetősége."[1]

A fenti sorok a Habitat for Humanity Magyarország egyik friss közleményében olvashatók. Vajon vitatná-e bárki, hogy elszomorító és botrányos, hogy egy fejlett, európai országban, a 21. században ilyen lakhatási körülmények léteznek? Természetesen a kialakult helyzetet nemcsak az elmúlt 30 esztendő értékvesztett neoliberális berendezkedésének köszönhetjük, ugyanis a hazai lakáshelyzet súlyossága évszázados történelmi okokra vezethető vissza. Ugyanakkor felfoghatatlan, hogy ilyen számok mellett – sok kisebb, főként alulról szerveződő kezdeményezésen és néhány elszórt lakhatással kapcsolatos szociális programon kívül, amelyek jelentősége természetesen nem elenyésző – miképp lehetséges, hogy Magyarország évtizedek óta képtelen érdemleges, átfogó koncepció mentén zászlajára tűzni állampolgárai lakhatási viszonyainak jobbítását. Ezzel szemben a piaci, értékalapú fokmérők szerint szinte egyáltalán nem szabályozott lakásépítés virágkorát éli, ami a legtöbb esetben építészeti szempontból gyatra, de a jobb esetekben is csak korrekt, a tipológiai kísérletezést és a lakók életkörülményeit javító, "innovatív" megoldásokat jobbára mellőző eredményekhez vezet. 

Az Építészfórumnál már régóta tervezzük egy, a lakhatással foglalkozó tematikus hét megvalósítását. Kétségtelen, hogy a lakhatás kérdésköre a világszerte jelentkező és sok helyütt egyre súlyosbodó lakhatási problémák fényében kitüntetett fontossággal bír. A téma feldolgozását azonban nemcsak annak égető relevanciája, hanem a lakozás építészeti diszciplínában betöltött elemi, esszenciális szerepe, valamint a lakhatás építészetének a történelem során felgyülemlett megannyi különböző elméleti és gyakorlati megközelítése teszi nehéz feladattá.

Goldsmith Street önkormányzati szociális bérlakástelep, 2019. Tervező: Mikhail Riches. Fotó: Jim Stephenson
2/3
Goldsmith Street önkormányzati szociális bérlakástelep, 2019. Tervező: Mikhail Riches. Fotó: Jim Stephenson

A tematikus hét alapvetően a tömeges lakásépítés építészeti vonatkozásaira fókuszál, azonban ezen belül nem szűkítettük a látószöget: történeti és kortárs, hazai és nemzetközi vonatkozások egyaránt szerepelni fognak. A nagy léptékű lakásépítés igazán csak a 20. századtól kezdődően része az építészet szakmai diskurzusának, ám az azóta eltelt időben számtalan építész foglalkozott a lakhatás kérdésével, hol több, hol kevesebb sikerrel. Voltak, akiknek az elvei hamar megkérdőjeleződtek, voltak, akik ebben a kérdésben is a saját retorikájuk megvalósításának eszközét látták, de persze voltak olyanok is, akik kellő odafigyeléssel és alázattal fordultak e nemes feladathoz.

A tematikus hét reményeink szerint szerteágazó, de korántsem átfogó vagy valamilyen narratíva szerint koherens képet nyújt lakhatás és építészet kapcsolódásairól. Kiváló, tanulságos példák, illetve a minél magasabb minőségű lakókörnyezet kialakításához kapcsolódó tervezéselméleti elképzelések bemutatása mellett a téma építészetelméleti, társadalomtudományi, gazdasági és politikai vonatkozásait is érinteni fogjuk, adott esetben kísérletező formátumú cikkek segítségével.

A kiválasztott épületek és résztémák mellett megannyi más kiemelkedő lakhatási projektre, illetve a kérdéskör egyéb aspektusaira is lehetne koncentrálni, azonban hét napba és hét éjszakába nem férhet minden bele. Anyagaink között mások mellett felvázoljuk a lakhatás építészetelméleti alapjait; bemutatjuk a legendás bécsi Alt-Erlaa lakótelepet; felfedezzük a budafoki kísérleti lakótelepen épült Nyugdíjasok Házát; felelevenítjük a modernkori alacsony, sűrű beépítési forma megszületésének pillanatait; részletesen elemezzük a hetekben elhunyt magyar származású építész, Peter Tábori egyik lenyűgöző lakótelepét; bejárjuk az elmúlt évtized építészetileg is leginkább elismert szociális bérlakástelepét, a norwichi Goldsmith Street beruházást; összehasonlítjuk a budapesti gangos bérházak és a belga beluiken-ek téri lehetőségeit; és így tovább.

Highgate New Town (Whittington lakótelep), 1979. Tervező: Peter Tábori. Fotó: themodernhouse.com
3/3
Highgate New Town (Whittington lakótelep), 1979. Tervező: Peter Tábori. Fotó: themodernhouse.com

A hétvégén pedig a mozgóképeké lesz a főszerep: egyszeri online vetítésen bemutatjuk Lotte Schreiber és Michael Rieper 6 ausztriai co-housing projektről és lakóikról szóló, Olyan anyagból vagyunk, mint álmaink c. dokumentumfilmjét, illetve megismertetjük olvasóinkkal korunk egyik legjelentősebb filmrendezője, a brit Terence Davies 2008-as Of Time and the City (Időről és a városról) c. esszéfilmjét.

A beharangozó elején megütött borús hangvétel ellenére tematikus hetünkkel főként a lakhatás építészetének pozitív tendenciáira fókuszálunk. Cikkeinkkel az építészet és a lakhatás kapcsolatának jelentőségére, a lakhatás építészetében rejlő lehetőségekre, a téri minőség és gazdagság fontosságára, a lakozás emberi életben betöltött alapvető szerepére szeretnénk felhívni a figyelmet. Épp ezért mottóként idézzük fel a kiváló olasz építész, Giancarlo De Carlo a ’60-as évek végén írott, de relevanciájából mit sem vesztett sorait:

„Jogunk van megkérdezni, hogy mégis »miért« kellene a lakásoknak a lehető legolcsóbbnak lenniük, és nem épp például drágának; ahelyett, hogy mindent megteszünk azért, hogy a minimális szintre csökkentsük az alapterületet, a teret, a vastagságot, az anyagokat stb., »miért« nem próbálunk meg tágas, védett, szigetelt, kényelmes, jól felszerelt, továbbá a magánélet, a kommunikáció, a kapcsolatok, a személyes kreativitás lehetőségeit gazdagító lakásokat létrehozni.
Senki sem elégedhet meg a rendelkezésre álló források szűkösségére hivatkozó válasszal, miközben tudjuk, hogy milyen összegeket fordítanak háborúkra, rakétákra és rakétaelhárító rendszerekre, holdprojektekre, a partizánok által lakott erdők lombtalanítására vagy a nyomornegyedekből kikerülő tüntetők megbénítására irányuló kutatásokra, burkolt manipulációra, mesterséges szükségletek kitermelésére stb.
A hatalmi struktúrák által felállított fontossági skálának nincs más értelme, mint a saját önfenntartása, és ennélfogva senki nem fogadhatja el, és nem is szabad elfogadnia a lakhatásnak, a városnak és a tájnak tulajdonított sokadrangú prioritást."
[2]

 

Építészfórum

 

[1] Lásd: Összeomlás szélén – az állam helyett civilek és önkormányzatok igyekeznek fékezni a lakhatási válságot. Habitat for Humanity Magyarország.
[2] De Carlo, Giancarlo: Architecture’s Public. In: Jones, Peter Blundell–Petrescu, Doina–Till, Jeremy (szerk.): Architecture and Participation. London: Rutledge, 2005. p. 8.

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Salgótarjáni utcai zsidó temető // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:15
9:15

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Design

Premontrei templom, Ócsa // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:14
8:50

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.