Közélet, hírek

Hahó MÉK, van ám tagság is!

1/1

MÉK Székház

Hirdetés
?>
MÉK Székház
1/1

MÉK Székház

Hahó MÉK, van ám tagság is!
Közélet, hírek

Hahó MÉK, van ám tagság is!

2013.12.18. 09:34

Cikkinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Építészek, alkotók:
Koós Miklós

Vélemények:
1

Dosszié:

Folytatódik Koós Miklós írása a Kamarai ügyekkel kapcsolatban.

Minta tervdokumentáció

A kamarai tag nagyon szeretné, ha a mindennapi munkájában nem csak a kötelezettségeire hivatkoznának, hanem segítséget is kapna, leginkább a saját kamarájától. A napi küzdelmek egyik sarkalatos pontja, hogy az elkészített tervdokumentáció tartalmát illetően – bármennyire is szabályozzák rendeletek-, jobbára mindenki a saját feje után megy, ez viszont napi szinten gerjeszt vitát, hol a teljesítést vitató megrendelővel, hol a terveket befogadó hatóságokkal. Az un. minta tervdokumentáció elkészítését a rendeletalkotó – nagyon bölcsen – a kamarára hagyta.

Egy 2008-as kamarai közlemény így fogalmaz:
„... ÖTM rendelet 5. sz. mellékletének 11. pontjában említett kamarai szabályzat jelen pillanatban nem létezik, hatálybalépése esetén tagjainkat haladéktalanul értesítjük."

Mindez 2008-ban volt, és ezek után olvassuk a 2013-as beszámolót:

„tervdokumentációk tartalmi követelményeinek szabályozása – MÉK-MMK kidolgozás alatt"

vagyis az elmúlt két ciklusban a MÉK nem volt képes ezt kidolgozni. Nyilván a tagság elvan enélkül is, nem is ez a legnagyobb gondja, de vajon még hány elnöki beszámolóban fog ez a “kidolgozás alatt" megjegyzés szerepelni?

Építési termék minősítés

A kamara a 275/2013. (VII. 16.) Korm. Rendelet "az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól" kapcsán egy rövid közleményben az alábbiakról tájékoztatta a kamarai tagot: ... az adott célra megfelelő tulajdonságokkal és termékjellemzővel rendelkező termék kiválasztása és a tervdokumentációban való rögzítése mindenképpen a tervező feladata és felelőssége.(forrás: MÉK)

A kamarai tag mindezt érti és felfogja, de a megvalósításban magára marad. Hiába a nála sokkal lelkesebb, felkészültebb és elkötelezettebb kollégák próbálkozásai arra vonatkozólag, miképpen is lehetne megfelelni a jogszabálynak, a jó megoldás nem látszik. A kamarai tag csak azt látja, hogy mindenki másképpen értelmezi, ha egyáltalán értelmezni tudja és az merül fel benne, hogy azt várják el tőle és a többi kollégától, hogy majd minden tervező kidolgoz magának egy saját követelményrendszert és kidolgozza azt az összes szóba jöhető épületszerkezetre? A kevésbé lelkes kamarai tag felteszi a kezét, bocs, de nekem ez magas és arra játszik, hogy soha senki nem fogja kérni tőle, mert hiszen mások pont ugyanennyire nem értenek hozzá. Viszont elég egy helyszíni építésfelügyeleti ellenőrzés, ahol a tervdokumentációt bármikor elmeszelhetik és fizetheti a büntetést a kamarai tag.

Tessék mondani, ezt nem a kamarának kellene - legalább alapszinten - összeállítani, vagy mondok még egyszerűbbet, megvenni olyantól, aki érti és már csinált ilyet és azt közkinccsé tenni?

Tessék mondani, ismer valaki olyan kollégát, aki egy ilyet már elkészített és megfelel a jogszabályoknak?

Ajánlott/kötelező tervezői díjszámítás

A MÉK – szinte a megalakulása óta – óriási kapacitásokat és pénzt összpontosított egy tervezői díj kalkulátor megalkotására, melyet a kamarai tag nem is mer használni, ha nem akarja, hogy kinevessék azt a díjszámítását, melyben nettó 380 455 Ft-os mérnöknapra is adnak javaslatot? Ezt tényleg komolyan gondolta valaki?

Ertsey Attila leköszönő alelnöki beszámolójában volt olvasható, hogy a német építész kamarai szabályozás (HOIA) valamiféle honosítása zajlik. A kamarai tag csak néz nagyokat és megállapítja magában, ennek az előkészítéséből is kihagyták a tagságot. Közben megjelenik a rendelet tervezete, amiről szintén elfelejtette a MÉK a tagságát értesíteni, magánlevelekben terjedt a letöltés címe, mire rájött valaki a kamaránál, mégis csak kellene egy körlevél. Ennek tényleg ez volna a módja?

Mellesleg a rendelettervezet lényege az egyszerű kamarai tag számára az, hogy ha a kamara határoz meg kötelező tervezési díjakat, akkor az versenykorlátozó, ha jogszabály alapján az állam szabja meg, akkor az jogszerű és akkor nem köthet bele a GVH (és a jogszabályalkotó reményei szerint talán az EU sem).

Tessék mondani, ama bizonyos 5 milliós GVH bírság előtt a MÉK 5 fős „Jogi Munkabizottsága" előtt ez nem volt ismert? A kamarai tag nem jogász, így nem tudhatja, hogy ezt valamilyen újkeletű jogalkotási mechanizmus teszi MOST lehetővé, vagy csak most jutott eszébe valakinek, hogy a 8 fős „Külügyi Munkabizottság" munkatervébe talán még belefér az, hogy megkérdezze, Európa más államaiban mindezt hogyan oldják meg?

A tervezet többi része inkább csak számisztika és a szokásos, a magyar valóságtól való teljes elrugaszkodás, ahol a bemutatott és kiszámolt példák már eleve egy 528 m2-es családi háztól (?) a 235.000 m2-es irodakomplexumig tartanak. Még szerencse, hogy magyarul volt írva, mert bárki azt hihetné, a német példákat egy az egyben vették át. A számtanon túl vannak fontosabb kérdések is, csak kiragadva:

 • a mérnök kamarák döntenék el, hogy miképpen részesedjenek a szakágak, de ezt nem lehet bianko megtenni, mert pl. egy új fszt-es családi tervezés ház statikai részesedése nem azonos egy üres acélszerkezetű csarnok statikai feladataival.
 • hogyan lehet általánosságban meghatározni 45-55 %-os arányt az eng és a kiviteli terv között? Mi lesz azokkal, amik nem gyömöszölhetőek be eng+kiv kettősbe (felmérési tervek, adaptálás, tanulmányterv, geodézia, talajmechanika … stb)?
 • Az ÉTDR-en való ügyintézés nem a tervező kötelezettsége, gyakorlatban legtöbbször mégis ő jár el, a díjban ez is beleértendő?
 • az egyik legsúlyosabb kérdés, hogy miképpen értelmezhető az, hogy a becsült kiviteli költséget a megrendelő határozza meg? Ez úgy értendő, hogy ha az építész drágább házat tervez, akkor addig kell átterveznie, míg nem felel meg az építtetői elképzelésnek? Mi lesz a számítás alapja? Mennyivel kell számolni az átalakításokat, felújításokat?
 • mi kényszerítheti a tervezőt, hogy betartsa a fenti összegeket, nyilvánossá teszik a tervezési szerződéseket és a tervezői számlákat? Milyen szankció sújtja azt a tervezőt, aki olcsóbban tervez, mint az előírás? Immáron ez nem etikai vétség, hanem bűncselekmény, csak mert miniszteri rendelet szabályozza?
 • félő, hogy ha a jogszabály nem kötelezi a tervezőt a kiviteli tervek készítésére (most is csak bizonyos műszaki paraméterek megléte mellett kötelező), akkor ilyen kötelező díjak mellett a megrendelő meg sem fogja (ennyiért) rendelni.

Kamarai hírlevél

A fent kiragadott példák a gyakorló tervezőket vélhetően jobban érdekelhetik, mint a kamarai hírlevélben rendszeresen megjelenő témák, Bármennyire is izgalmasnak tűnhet a hírlevél szerkesztő számára pl. a legutóbbi hírcsokor

 • Felhívás Az év belsőépítésze díjra történő jelölésre
 • Ezüst Ácsceruza díj az építészetről való minőségi tájékoztatásért
 • Prima Primissima és Primák az építészetben
 • MEGHÍVÓ - Építészhallgatók nyári építőtábora Hajdú-Bihar megyében
 • Meghívó Kós Károly szoboravatóra

a kamarai tag köszöni a híreket, de talán hasznosabbnak vélné, ha inkább segítséget kapna pl. a jogszabályi útvesztőkben. Vagy ez túlzott elvárás volna? És ilyenkor miért az következik szinte menetrendszerűen, hogy bezzeg a Mérnöki Kamarában EZT IS miért tudják jobban csinálni?

Mindez különösen annak a fényében érdekes, hogy egyes területi kamarák vezetői, titkárai mégiscsak tudnak sablonoktól elszakadva olyan körleveleket is kiküldeni, amik pont a fentiekre próbálnak megoldást ajánlani, de legalábbis felhívni a kollégák figyelmét olyasmikre, amik különben elsikkadnának. A tájékozottság miért függ attól, hol vagyok tag és miért a szomszéd megyében lévő ismerőstől kell (vagy késve) megtudni fontos dolgokat?

Kamarai tagdíj

A kamarai tag fizeti a tagdíjat, amit ha késve teljesít, már pótdíjat is fizettetnek vele, mi több, ha a befizetés elhúzódik, a kamarája még végrehajtót is ráküld, hogy beszedjék a kamarai „adót" (+ a végrehajtással járó jelentős kiegészítő költségeket). Merthogy a kamarai tagnak a tagdíj egy kvázi adó, amit azért kell fizetnie, hogy tervezhessen. Lássuk be, ma a kamarai tag számára nem jelenthet mást a kamarai tagdíj, hiszen mit is kap cserében?

A tagok befizetéséből a MÉK saját magát tartja fenn, fizeti az alkalmazottait és tisztségviselőit. Elég megnézni egy megyei kamara éves költségvetését, a központi MÉK-nek befizetett “sarc"-on túl a pénz legnagyobb része infrastruktúrára illetve tiszteletdíjakra és azok közterheire megy el.

Ne felejtsük el, a Magyar Építész Kamara nem egy alulról építkező, a tagok elhatározásából létrejött szervezet, hanem az állam által, fentről létrehozott kamara. És leginkább arról nem lenne jó megfeledkezni, hogy ha a tervezési jogosultság kapcsán egyszer megszűnne a kötelező kamarai tagság, akkor a tagok egy része vélhetően azonnal kilépne belőle, egyszerűen azért, mert nem volna miért évente 44 ezer Ft-ot fizetnie.

(a beszámoló folytatódik a kamara és a kamarai kommunikáció javasolt megújításával)

Koós Miklós
építész
Pécs, 2013.12.16.

 

Vélemények (1)
epiteszikon
2013.12.18.
19:58

Köszönjük, hogy megírtad.

Kedves Kamara, Kedves Megyei vezetők. Szabad, sőt kötelező itt vitába, okfejtésbe keveredeni. Akinek a neve fel vagyon írva a kamarai honlapok felületén, hozzájuk szól a fenti pár sor.

Több Supportot. kérünk. Ne menjünk messzire.

A Graphisoft a BUG-okat amikor javítja. leírja hogy mit javít.

( Eleve tud a hibáiról, ugye ez is egy szervezeti fejlettségi szint )

(( Bocs, de imádom, mert Magyar cég ))

Mi adnánk javaslatokat a BUG-okra és ezt negyedévente szűkíteni kell.

Ikon

 

Új hozzászólás
Nézőpontok

SZALÓC ÉS BORZOVA // Rejtett Kincsek

2023.03.31. 07:52
10

A gömöri bányavidék kapujában vagyunk: Szalóc és Borzova két magyar falu, két középkori eredetű temlommal. Szalócon egy 14. századi eredettel bíró kegyhely áll, melynek régi szentélye egy 19. század elején hozzáépült hajóval és zsindelyes hagymakupolával büszkélkedik. Borzova szintén középkori múltú temploma még várja régi freskóinak felfedezését, ám kutatása például már egy DNS vizsgálathoz is támpontott nyújtott.

A gömöri bányavidék kapujában vagyunk: Szalóc és Borzova két magyar falu, két középkori eredetű temlommal. Szalócon egy 14. századi eredettel bíró kegyhely áll, melynek régi szentélye egy 19. század elején hozzáépült hajóval és zsindelyes hagymakupolával büszkélkedik. Borzova szintén középkori múltú temploma még várja régi freskóinak felfedezését, ám kutatása például már egy DNS vizsgálathoz is támpontott nyújtott.

Nézőpontok

A SÉNYEI KEMENCE KÁPOLNA // Egy hely + Építészfórum

2023.03.24. 16:12
5

Kemence, kucsma, kas...Az idén 90 éves Vadász György egyik legérdekesebb épülete egy ökomenikus kápolna, mely a sényei szőlőhegyen uralja a tájat. Az egyetlen konkrét építészeti stílusba sem besorolható kápolna ősi formákat idéz, konkrét előképe pedig egy népi tyúkól volt. Az Egy hely csapata a Kemence Kápolnánál járt.

Kemence, kucsma, kas...Az idén 90 éves Vadász György egyik legérdekesebb épülete egy ökomenikus kápolna, mely a sényei szőlőhegyen uralja a tájat. Az egyetlen konkrét építészeti stílusba sem besorolható kápolna ősi formákat idéz, konkrét előképe pedig egy népi tyúkól volt. Az Egy hely csapata a Kemence Kápolnánál járt.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk