Épülettervek/Tervpályázat

COSMOMETER – Városi csillagóra az MTA által kiírt Tudománytér pályázatára

1/22

Kortárs asztrolábium

Helyszínrajz

Kortárs asztrolábium

Esti távlati kép a cosmometerről december 21-én

Nappali távlati kép a cosmometerről március 20-án

Nappali távlati kép a cosmometerről június 21-én

Esti közeli kép a cosmometerről december 21-én

A cosmometer metszete

Oldalnézet

Nappali távlati kép a cosmometerről szeptember 23-án

A cosmometer digitális számlapja

A cosmometer számlapjának mozgása

A cosmometer működése: a különböző időpontokban látható égboltrészletek

A cosmometer működése: a különböző időpontokban látható égboltrészletek

Felülnézet nappal és éjjel

Működési elvi ábra

A cosmometer összes csillaga

A cosmometer makettje

Számlap mintadarab

Terrazzo mintadarab

Közeli kép a terrazzo felületről

Közeli kép a terrazzo felületről

?>
Kortárs asztrolábium
?>
Helyszínrajz
?>
Kortárs asztrolábium
?>
Esti távlati kép a cosmometerről december 21-én
?>
Nappali távlati kép a cosmometerről március 20-án
?>
Nappali távlati kép a cosmometerről június 21-én
?>
Esti közeli kép a cosmometerről december 21-én
?>
A cosmometer metszete
?>
Oldalnézet
?>
Nappali távlati kép a cosmometerről szeptember 23-án
?>
A cosmometer digitális számlapja
?>
A cosmometer számlapjának mozgása
?>
A cosmometer működése: a különböző időpontokban látható égboltrészletek
?>
A cosmometer működése: a különböző időpontokban látható égboltrészletek
?>
Felülnézet nappal és éjjel
?>
Működési elvi ábra
?>
A cosmometer összes csillaga
?>
A cosmometer makettje
?>
Számlap mintadarab
?>
Terrazzo mintadarab
?>
Közeli kép a terrazzo felületről
?>
Közeli kép a terrazzo felületről
1/22

Kortárs asztrolábium

Helyszínrajz

Kortárs asztrolábium

Esti távlati kép a cosmometerről december 21-én

Nappali távlati kép a cosmometerről március 20-án

Nappali távlati kép a cosmometerről június 21-én

Esti közeli kép a cosmometerről december 21-én

A cosmometer metszete

Oldalnézet

Nappali távlati kép a cosmometerről szeptember 23-án

A cosmometer digitális számlapja

A cosmometer számlapjának mozgása

A cosmometer működése: a különböző időpontokban látható égboltrészletek

A cosmometer működése: a különböző időpontokban látható égboltrészletek

Felülnézet nappal és éjjel

Működési elvi ábra

A cosmometer összes csillaga

A cosmometer makettje

Számlap mintadarab

Terrazzo mintadarab

Közeli kép a terrazzo felületről

Közeli kép a terrazzo felületről

COSMOMETER – Városi csillagóra az MTA által kiírt Tudománytér pályázatára
Épülettervek/Tervpályázat

COSMOMETER – Városi csillagóra az MTA által kiírt Tudománytér pályázatára

2023.03.28. 07:57
MÉD

Projektinfó

Földrajzi hely:
Budapest

Építészek, alkotók:
INDIVIDIN, MEETLAB

Címkék:
tervpályázat

COSMOMETER - MTA Tudománytér pályázat megvételt nyert munka

Tervezés éve:
2022

Stáblista

Tervezők: Krauth Vera (INDIVIDIN) és Tóth Bálint (MEETLAB)

Terrazzo technológia: Kiss Róbert

Világítás tervező konzulens: Rácz Lőrinc

MÉD:

A cosmometer egy bajárható köztéri szobor, ami a városi térben is láthatóvá és felfedezhetővé teszi, hogy adott pillanatban melyik csillagok (lennének) láthatóak az égen (ha éppen éjszaka lenne és nem lenne fényszennyezés). A tervet két, az építészet határterületein tevékenykedő alkotó, Krauth Vera, az INDIVIDIN design studio alapítója és Tóth Bálint, a MEETLAB alkotócsoport tagja készítette. Az MTA által kiírt „Tudománytér" pályázaton a munka megvételt nyert. 

Tudománytér
A pályázati kiírás szerint az MTA épületének környezete jelentős változáson megy keresztül, ahol az autós közlekedés rovására teret nyernek a gyalogosok, valódi városi köztér jöhet létre egy különlegesen értékes, budai panorámás, Duna-parti téren, a Belváros szívében. Az épület teljesen új helyzetbe kerül ezzel, ahol a parkoló mögé szorult intézmény kinyílhat a tér és a közösség felé. A Szent István Bazilikától a Duna-partig, sőt, a budai várig tartó városi téráramlat, és a kinyíló épület áthatásában születik meg a Tudománytér.

A tervezett alkotás megfelelő helye a legnyilvánvalóbb pozíció: a kétféle tér metszéspontjának közepe, mert csak így értelmezhető az MTA (intézmény és épület) és a műtárgy kapcsolata. A műtárgy pedig akkor működik helyesen, ha egyszerre értelmezhető tárgyként és térként / objektumként és helyszínként. Úgy legyen bejárható és belakható platform, hogy közben saját üzenetet hordoz.

Az MTA törekvéseivel összhangban olyan alkotásnak kell létrejönnie, amely inkluzív és közérthető, de a tudományos alaposságból jottányit sem enged, és absztrakt szimbólumok helyett a tudományos megalapozottság eszközével mozgatja meg az emberi fantáziát. 

Helyszínrajz
2/22
Helyszínrajz

Köztéri óra
A köztéri órák a városi tér és a tudományos szemlélet metszéspontjában születtek az ókor vagy talán még régebb óta. Az idő mérése közügy, a a közösség standard idejének meghatározása a társadalom összehangolásának alapja. A közös idő ma olyan alapvetés, ami mindenki zsebében rendelkezésre áll, de az idevezető út bizony tudományos innovációk hosszú során át vezetett. Az időt ma mindenki tudja. A köztéri órák mégsem veszítettek fontosságukból, mert nemcsak időt, hanem helyet is jelölnek. Az Itt és a Most élményét szinkronizálják mindazok számára, akik felkeresik.

A köztéri órák óhatatlanul magukban hordoznak valamit a korra jellemző tudományos világképből, a világ modelljéből. Központi városi tereken felállított kijelentések ezek, és nemcsak arról szólnak, hogy mit jelent az Itt és Most, hanem arról is, milyennek látjuk a minket körülvevő világot.

Esti távlati kép a cosmometerről december 21-én
4/22
Esti távlati kép a cosmometerről december 21-énBejárható műalkotás
A XXI. századi köztéri műalkotás a tárgy és a szemlélő hagyományos viszonyrendszeréhez képest egy új szemléletet vet fel, ahol szemrevételezésen túl a bejárás, megélés is hangsúlyt kap. A köztereket végtelen féle módon és célra lehet használni, melyekkel egy köztéri műtárgynak szinergiában kell működnie. Magas posztamensek helyett, bejárható, tapintható, emberközeli műtárgynak kell születnie, mely az emberi használati módokat segíti, de indirekt módon hat is rá. Így lesz az alkotás egyszerre tárgy és tér.


Asztrolábium
Ez az ókori eredetű mérőeszköz hűen tükröz egy látásmódot. Ha a lábunk alatt a talaj a vonatkoztatási rendszer központja, a Nap és a csillagok jól leírható módon járnak körbe az égen. Ez az egyszerű eszköz segít eligazodni az égen, könnyen érthetővé teszi, hogy melyik csillag mikor és hol látható az évszakok változásai során, és egyáltalán, mi a logikája az égi viszonyrendszereknek. Az asztrolábium idejében, magától értetődően lehetett egy csillag felbukkanásához igazítani az aratást vagy a hajózási időszak végét. Az óra és a perc meghatározására is alkalmas, ha mutatóját szextánsként használjuk.

Kortárs asztrolábium
3/22
Kortárs asztrolábium

Érdekes, hogy az eszköz Kopernikusz munkásságát követően kezdett feledésbe merülni. Kopernikusz tanai a forgó szférák képét egy absztrakt modellel cserélik fel. Ez a forradalmi modell, mint ismeretes, új távlatokat nyitott a világ megértésében, de talán ez indított el egy olyan változást is, aminek a végén úgy álldogálunk a csillagfényes égbolt alatt, hogy bizony nem értjük mi zajlik odafent. Az új távlatok lassan elterelték a figyelmünket arról, ami szemmel látható, ésszel felérhető.

A csillagok állásából meghatározhatjuk térbeli és időbeli helyzetünket. Ma erre semmi szükségünk nincs. De vajon tényleg érdemes eldobnunk magunktól ezt a rendelkezésre álló ismeretet?


Köztéri csillagóra
A Széchenyi tér megújulásához az MTA egy különleges, tudományos alapú köztéri csillagórával járul hozzá. Bejárható felületén a lámpák a csillagok valós koordinátái (rektaszcenzió, deklináció) vannak felszerkesztve, a csillagok közül pedig azok égnek, melyek Budapestről nézve, valós időben éppen a horizont felett járnak. A felületen helyet kap a 24 lámpából álló „Nap köre", ezek a lámpák mutatják a Nap helyzetét.

A cosmometer működése: a különböző időpontokban látható égboltrészletek
14/22
A cosmometer működése: a különböző időpontokban látható égboltrészletek

Az eszköz oldalán, a kör élén körben egy LED kijelző van, ami sajátos módon mutatja az időt. Olyan, mint egy óra számlapja, de ebben az esetben a mutató fix – a Nap helyzetéhez kötött – és a számok vándorolnak 24 óra alatt egy kört.

A rendszer logikája az asztrolábiuméval közös, de mozgása kicsit más. Az asztrolábium esetében a csillagok forognak egy koordináta-rendszer előtt, itt viszont a csillagok pozíciója állandó – világnézetünknek megfelelően – és a koordináta-rendszer fordul a csillagokhoz képest. Bonyolultnak hangzik? Elsőre talán az, de megállapítottuk, hogy a tudás nem adja magát könnyen, az eszközök használatát meg kell tanulni.


Működési elvi ábra
16/22
Működési elvi ábra

A „Nap köre"
Az eszköz leolvasásának első része a dátum meghatározása. A „Nap körének" felszínére az év napjainak megfelelő 365 szegmens kerül gravírozással, vagy egyéb felületmegmunkálási technikával. A kör oldalán lévő LED kijelző a dátumnak megfelelő helyen világít. Így egyszerre mutatja a dátumot, és jelöli a Nap pozícióját a csillagokhoz képest


LED kijelző
A kör teljes kerületén fut végig egy kültéri LED kijelző. A kijelzőn egyetlen helyen, a Nap körén világító lámpával azonos szögpozícióban pirosan villog a mutató. Pozíciója csak a Nap körével együtt mozdul. Éjfélkor itt van a 00 szám, balra indulva 15 fokonként a számok 1-23-ig, illetve a fél, negyedórákat és ötperceket jelölő vonások. A teljes LED számlap 24 óra alatt fordul egy egész kört. A piros vonalnál leolvasható az idő.

A LED számlap extra tartalma, hogy az éjszakai órák sötét alapon világítanak, a nappali órák világos háttér előtt sötét számmal jelennek meg. A sötét és világos körcikk határa az aktuális napkelte és napnyugta adatokból származik. Amikor a sötét mező a piros jelöléshez ér, a Nap valós időben éppen lenyugszik.

A cosmometer digitális számlapja
11/22
A cosmometer digitális számlapja


A cosmometer számlapjának mozgása
12/22
A cosmometer számlapjának mozgásaA csillagok
Az eszköz járható felületén 60-80 kültéri taposólámpa a csillagokat jeleníti meg terméktől függően, két-három méretlépcsőben. A lámpákat további 50 passzív korong egészíti ki, hogy a harmadik fényrendű csillagok is megjelenhessenek. Az északi égbolt 110-130 legfényesebb csillagát névvel együtt kell feltüntetni. A csillagok közül azok világítanak, amelyek Budapesten, az adott pillanatban (Itt és Most) a horizont felett járnak. Csoportjuk olyan formába rendeződik, mint az asztrolábium hátlapjának horizont feletti koordináta-rendszere. A világító csillagok csoportja a LED számlap napsütéses (horizont feletti) óráival szinkronban fordul körbe.

Felülnézet nappal és éjjel
15/22
Felülnézet nappal és éjjel


A háttér
Az eszköz nappali élményének fontos eleme a tulajdonképpeni felülete, a „csillagközi tér". A mai távcsövek szupernagy felbontású fényképei megdöbbentő részletességgel mutatják meg az égboltot. Ezeken a fényképeken lehetőségünk van olyan részletekbe menően zoomolni, hogy az szinte felér egy utazással. A csillagok közötti sötét mezőkben újabb és újabb csillagokat, sőt galaxisokat fedezünk fel, melyek további végeláthatatlan részleteket rejtenek. Ma az égbolt számunkra ezt a végtelen részletgazdagságot jelenti. A végtelenségen túl, a legsötétebb mezők üres részein is érzékelünk valamit, ez pedig a kozmikus háttérsugárzás.

A felület megmunkálására a kozmikus háttérsugárzás sűrűségét ábrázoló képek szolgáltak inspirációként. A színes grafikai tartalom megjelenítésére a terrazzo technológia látszik legalkalmasabbnak. A fő csillagokból szépen kirajzolódó csillagképek vonalrajzai utólagos megmunkálással kerülhetnek a felületre.

 

INDIVIDIN + MEETLAB

 

Szerk.: Pleskovics Viola

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Hilton szálló // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:37
9:40

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Nézőpontok/Történet

A Tóth Árpád sétány // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:34
9:25

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.