Épületek/Középület

Hely és viszony

1/35

Hospodár © Török Tamás / copia.hu

?>
Hospodár © Török Tamás / copia.hu
?>
Hospodár © Török Tamás / copia.hu
?>
Hospodár © Török Tamás / copia.hu
?>
Hospodár © Török Tamás / copia.hu
?>
Hospodár © Török Tamás / copia.hu
?>
Hospodár © Török Tamás / copia.hu
?>
Hospodár © Török Tamás / copia.hu
?>
Hospodár © Török Tamás / copia.hu
?>
Hospodár © Török Tamás / copia.hu
?>
Hospodár © Török Tamás / copia.hu
?>
Hospodár © Török Tamás / copia.hu
?>
Hospodár © Török Tamás / copia.hu
?>
Hospodár © Török Tamás / copia.hu
?>
Viator étterem © Török Tamás / copia.hu
?>
Viator étterem © Török Tamás / copia.hu
?>
Étterem, fogadóépület © Török Tamás / copia.hu
?>
Viator étterem © Török Tamás / copia.hu
?>
Viator étterem © Török Tamás / copia.hu
?>
Étterem, fogadóépület © Török Tamás / copia.hu
?>
Viator étterem © Török Tamás / copia.hu
?>
A fogadóépület és a parkoló © Török Tamás / copia.hu
?>
Parkoló © Török Tamás / copia.hu
?>
Viator étterem © Török Tamás / copia.hu
?>
Viator étterem © Török Tamás / copia.hu
?>
Viator étterem © Török Tamás / copia.hu
?>
Viator étterem © Török Tamás / copia.hu
?>
Viator étterem © Török Tamás / copia.hu
?>
Viator étterem © Török Tamás / copia.hu
?>
Viator étterem © Török Tamás / copia.hu
?>
Viator étterem - A parkon túl korlát, a korláton túl táj © Török Tamás / copia.hu
?>
Fogadóépület © Török Tamás / copia.hu
?>
Viator étterem © Török Tamás / copia.hu
?>
Borászat © Török Tamás / copia.hu
?>
© Török Tamás / copia.hu
?>
1/35

Hospodár © Török Tamás / copia.hu

Hely és viszony
Épületek/Középület

Hely és viszony

2010.09.15. 14:27

Projektinfó

Szerzők:
Török Tamás

Földrajzi hely:
Pannonhalma, Magyarország

Építészek, alkotók:
Skardelli György, Czigány Tamás, Sikkes, Dick

Vélemények:
1

Dosszié:

Időív, kortárs zene, építészeti viszontagságok a Szent Hegyen. Pannonhalmi ügyek Török Tamás tollából.

A kortárs zene szerkezetisége és atmoszférikussága természetes, viszonylag könnyen hozzáférhető ihletforrás a kortárs építészeti gondolkodás számára. Absztraktsága kézenfekvő referencia, szellemi közege, eszmei háttere az építészetnek is javára válik. Naivan azt is kérdezhetnénk, vajon miért nem képezik az építészeti oktatás integráns részét a kortárszenei kurzusok? A nem naiv válasz erre talán az, hogy a kortárs zene kapcsán építészetileg olyan kérdésekről kellene beszélni, olyan szellemi megközelítést alkalmazni, ami nem kompatibilis az oktatásban és a szakmai közéletben kialakult viszonyokkal. Súlyosan releváns, nagy téttel rendelkező dolgokat kellene radikális megközelítésben feldolgozni. És hát egy valóban releváns építészképzésnek mindenféle bölcsészkurzusok is integráns részét kellene, hogy képezzék, irodalom és filozófia és a többi. Amik elrabolnák az időt és az energiát a nagyszerű kádár-kori didaktikai vívmányoktól.

Mértékadó vélemények szerint a pannonhalmi Arcus temporum fesztivál színvonala etalon, a zenei, filmes, színházi és képzőművészeti műsor progresszivitását valóban nem lehet kétségbe vonni. A kolostorok történelmi kultúrmissziós tevékenysége nyilvánul meg abban, hogy Pannonhalmán felkarolják a nálunk igencsak piacképtelen kortárs magaskultúrát. Az idén hetedszerre megrendezett fesztivál úgy teszi mindezt, hogy mellőzi az ideológiai/dogmatikai szempontokat, a program ugyanúgy lehetne akár egy szekuláris intézmény terméke, mint ahogy a pannonhalmi apátságé. Markáns értékrendje ilyen értelemben univerzális.

Ez önveszélyes játék, hiszen a kortárs kultúra jellemzően, lényegét tekintve profán, még ha művészete több ponton kapcsolódhat is a kereszténység, és azon belül a szerzetesrendek szellemi univerzumához. A vallásosság autentikus formáit tévedés lenne valamiféle intellektuális kifinomultsággal azonosítani.

Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy nem nagyon van más út, a kor nagy tehetetlenségével együtt kell mozogni, vagy letarol.

Azt lehet mondani, hogy a pannonhalmi bencések ezt felismerték, az elmúlt tizenöt év fejlesztései ennek a felismerésnek az exoterikus, külsődleges vonzatai. A borászat, az étterem, a turisztikai infrastruktúra anyagi hátteret biztosítanak a rend hagyományosan vállalt feladataihoz, mint az oktatás és az idősotthon működtetése.

Hospodár © Török Tamás / copia.hu
1/35
Hospodár © Török Tamás / copia.hu

Hospodár © Török Tamás / copia.hu
2/35
Hospodár © Török Tamás / copia.hu

Hospodár © Török Tamás / copia.hu
3/35
Hospodár © Török Tamás / copia.hu

A termékek és szolgáltatások európai színvonalat képviselnek, de mindenre rányomja a bélyegét a befelé fordulás és a kitárulkozás között feszülő, nehezen feloldható ellentét. Mennyire működhet egy kolostor világi kultúrközpontként? Mennyire lehet egy szerzetesközösség egyben modern értelemben vett menedzsment is? A kifogástalan, de korszerű módon technológiailag túlhatározott borok hogyan feleltethetők meg Krisztus vérének? A vasárnap is nyitva tartó Viator éttermet rokoni szálak fűzik Budapest egyik emblematikus és megérdemelten sikeres újkori étterméhez, a Klasszhoz – de a modern, yuppie éttermi kultúra mennyire egyeztethető össze a szerzetesi ideállal? Vagy mi marad a színházi előadásoknak ott, ahol a misén elvileg az abszolút dráma idéződik meg, amihez képest minden más jelentéktelen?

Valószínűleg nem adható egyértelmű válasz ezekre a kérdésekre, ugyanakkor jelzik nem csak a szerzetesközösségeknek, hanem az egyház egészének is a válságát, ha úgy tetszik, útkeresését. Mindenesetre az itt megvalósuló építészetre rányomják a bélyegüket.

Ha a színházat csak trónbitorlónak tekintjük is egy kolostorban, a zenével kapcsolatban talán nem lehetnek ilyesféle kétségeink, a zene testetlensége ideológiailag jóval könnyebben beilleszthető a szerzetesi kontextusba. Az Arcus temporum kínálatában központi szerepet játszik, sőt, abszolút főszereplő a zene, a fesztivál koncepciója szerint minden alkalommal egy kortárs zeneszerző műveit állítják párba egy régi mester darabjaival.

Idén Beat Furrer és Sosztakovics szerzeményei folytattak párbeszédet; a bazilika a kis hangokat elnyelte, a nagy hangokat összemosta, ez az akusztikai környezet nem kedvez a hangzással és a finom effektusokkal operáló kortárs zenének. A Boldogasszony-kápolna tere már sokkal inkább, még ha nem is tökéletes. Könnyen lehet, hogy erre a problémára is születik majd építészeti megoldás, ahogy az elmúlt másfél évtizedben a mons sacer tetején felépült egy borászat, egy fogadóépület a turistáknak, legújabban pedig egy étterem és épülőben van egy szabadtéri színpad.

Ezeknek az új beruházásoknak az alapproblematikája a fent vázolt ellentmondásokkal vélhető összefüggésben a látszólagos érzékenység. Mert hiába minden visszafogottság, ha az újonnan épült elemek jelek kívánnak lenni, pontosabban akaratlanul is jelként viselkednek. Kifelé mutatnak valamit, még ha eminens szerénységet és alázatot és egyszerűséget is. Az apátság történelmi együttese nagyon is jelszerűen uralja a tájképet, de az újabb kiegészítések már más megítélés alá esnek, amikor versengésbe bonyolódnak a hely szellemével, azzal a fennálló viszonyrendszerrel, amibe a kolostor együttese már beleolvadt. Így aztán olyasfajta suta ünnepélyességgel feszengenek, amivel egy vallástalan ember tartja a keresztgyerekét a szenteltvíz alá.

Pannonhalma kitüntetett pont, ez nyilvánvaló, itt minden a hely vonatkozásában értelmezendő. Az idei fesztivál mottója is, A hely: viszony, erre reflektált. Furcsamód az új épületek mintha nem találnák a helyzet kulcsát. A mészkő ünneplőbe öltöztetett vasbeton banális építészeti illedelmesség, a szituációnak kötelezően kijáró áhitat megnyilvánulása. De az elemi tisztaságúnak szánt gesztusok a telepítésben és a tömegformálásban tulajdonképpen nem mondhatók a helyszín rezdüléseire adott érzékeny válaszoknak. Hivalkodó egyszerűségükkel célt tévesztenek.

Hospodár © Török Tamás / copia.hu
4/35
Hospodár © Török Tamás / copia.hu

Hospodár © Török Tamás / copia.hu
5/35
Hospodár © Török Tamás / copia.hu

Hospodár © Török Tamás / copia.hu
6/35
Hospodár © Török Tamás / copia.hu

Hospodár © Török Tamás / copia.hu
7/35
Hospodár © Török Tamás / copia.hu

Hospodár © Török Tamás / copia.hu
8/35
Hospodár © Török Tamás / copia.hu

Hospodár © Török Tamás / copia.hu
9/35
Hospodár © Török Tamás / copia.hu

Hospodár © Török Tamás / copia.hu
10/35
Hospodár © Török Tamás / copia.hu

Hospodár © Török Tamás / copia.hu
11/35
Hospodár © Török Tamás / copia.hu

Hospodár © Török Tamás / copia.hu
12/35
Hospodár © Török Tamás / copia.hu

Hospodár © Török Tamás / copia.hu
13/35
Hospodár © Török Tamás / copia.hu

Viator étterem © Török Tamás / copia.hu
14/35
Viator étterem © Török Tamás / copia.hu

Viator étterem © Török Tamás / copia.hu
15/35
Viator étterem © Török Tamás / copia.hu

A gyümölcsöskertben ("Hospodár") épülő szabadtéri színpad konzolos betonlemeze, a nézőtér makulátlan és gyönyörű, csontfehér polírozott betonhasábjainak artisztikuma inadekvát és túlméretezett ebben az eksztatikus, vad kertben, a Teremtés pogány ünnepében. Egyszerűen sok az épített színpad a derékig érő füvek, a zuzmólepte öreg gyümölcsfák, a rovarének és a napon kifehéredett csigaházak birodalmába. A betonellipszis itt tragikusan idegen test, kényszerleszállt űrhajó. Steril szépsége nem transzcendens, ihletett ellenpontja a paradicsomi állapotoknak, felülír mindent. Bűnbeesés utáni fázisban van.

Gyümölcsöshasználatban a hajdani frankhegyi partik provizórikus megoldásai, keresetlen alig-beavatkozásai képezik a viszonyítási pontot, amik az építészeti bűnbeesés előtti idillt keresik tapogatózva. 

Viator étterem épületének transzparenciája szinte obszcén ebben a rurális környezetben. Annyira a táj látványosságával és saját eszményiségével van elfoglalva, hogy azzal tulajdonképpen mellékesnek tekinti az apátságot - ittlétének értelmét. Szinte nem is vesz tudomást róla, állítson bármit az építészeti műleírás.

Természetesen nem függetlenítheti magát attól a koncepcionális hibától, hogy ide nem étterem, legfeljebb fogadó való, ami más műfaj, rusztikusabb viszonyrendszert jelent az étlapon, az építészetben és minden másban is. Talán a történelem ismétli önmagát, Dom Pérignon egyházi személyből, konkrétan bencés szerzetesből lett presztízsmárka. 

Étterem, fogadóépület © Török Tamás / copia.hu
16/35
Étterem, fogadóépület © Török Tamás / copia.hu

Viator étterem © Török Tamás / copia.hu
17/35
Viator étterem © Török Tamás / copia.hu

Viator étterem © Török Tamás / copia.hu
18/35
Viator étterem © Török Tamás / copia.hu

Étterem, fogadóépület © Török Tamás / copia.hu
19/35
Étterem, fogadóépület © Török Tamás / copia.hu

Viator étterem © Török Tamás / copia.hu
20/35
Viator étterem © Török Tamás / copia.hu

A fogadóépület és a parkoló © Török Tamás / copia.hu
21/35
A fogadóépület és a parkoló © Török Tamás / copia.hu

Parkoló © Török Tamás / copia.hu
22/35
Parkoló © Török Tamás / copia.hu

Viator étterem © Török Tamás / copia.hu
23/35
Viator étterem © Török Tamás / copia.hu

Viator étterem © Török Tamás / copia.hu
24/35
Viator étterem © Török Tamás / copia.hu

Viator étterem © Török Tamás / copia.hu
25/35
Viator étterem © Török Tamás / copia.hu

Viator étterem © Török Tamás / copia.hu
26/35
Viator étterem © Török Tamás / copia.hu

Viator étterem © Török Tamás / copia.hu
27/35
Viator étterem © Török Tamás / copia.hu

Viator étterem © Török Tamás / copia.hu
28/35
Viator étterem © Török Tamás / copia.hu

Viator étterem © Török Tamás / copia.hu
29/35
Viator étterem © Török Tamás / copia.hu

Viator étterem - A parkon túl korlát, a korláton túl táj © Török Tamás / copia.hu
30/35
Viator étterem - A parkon túl korlát, a korláton túl táj © Török Tamás / copia.hu

Fogadóépület © Török Tamás / copia.hu
31/35
Fogadóépület © Török Tamás / copia.hu

Viator étterem © Török Tamás / copia.hu
32/35
Viator étterem © Török Tamás / copia.hu

Borászat © Török Tamás / copia.hu
33/35
Borászat © Török Tamás / copia.hu

© Török Tamás / copia.hu
34/35
© Török Tamás / copia.hu

 

Kifejezetten városias reflexeket mutató köztér jön létre az épület körül, a növényzet és a burkolt felületek kezelése urbánus helyszíneket idéz. Az étterem alatti parkoló hátsó, vagyis „nem látható" nézete teljesen artikulálatlan szabványtermék, márpedig a hely nem kitüntetett nézet, nem lehet rá véges számú kidolgozott látvánnyal reflektálni. A hely lényegét, a benne rejlő kihívást a vizuális felszín alatti szférákban is keresni kell. A parkoló zöldtetőjét szegélyező korlátok még a külalaki követelményeknek sem felelnek meg: méltatlanul rondák. A citromos crème brulée ezzel szemben revelatív.

borászat technológiai épületének tömbje kápolnaszerű, és ez a paradoxon analógiát mutat azzal az egyébként általános jelenséggel, hogy a bor, mint kommersz termék saját mítoszát, és ezáltal saját kulturális jelentőségét oldja fel. Tudathasadásos állapot, amiben ott a regionalista formai hagyománytisztelet, a Venturi-féle ellentmondás a kőburkolattal és az ortodox modern építészet egyneműség-követelménye a sematikus tömegekkel, az eresz elhagyásával stb. Mindez teljesen megfelel a korszellemnek, magyar viszonylatban még kiemelkedő értékszemléletről is tanúskodik. Csakhogy az Arcus temporum zenei programja sem a magyar viszonyokhoz mérten kiemelkedő színvonalú.

Ezek a tiszteletre méltó építészeti teljesítmények alapvető kérdéseket kerülnek meg, lényeges vonatkozásokat tévesztenek szem elől. Miközben sok tekintetben példaértékű mindaz, ami mostanában Pannonhalmán az apátság körül történik.

A kortárs komolyzene a legfinomabb összefüggésekre, a legelemibb részletekre világít rá, tanulságai létszükségletét képezik a kortárs építészetnek. Fesztivál jövőre is várható, lesz alkalom az elmélyült elemzésre és gondolkozásra, lesz jó zene, étel és bor, lesznek figyelemre méltó ellentmondások.

Török Tamás

 

Vélemények (1)
FenyvesiHK
2010.09.16.
13:55

Köszönöm Török Tamás, az új Látogatói Központról szóló első beszámolóhoz írt alábbi hasonló gondolataimat többen leugatták, a "hely szellemét", mint olyat, egyenesen valami régimódi ökörségnek aposztrofálva. Szerencsére vannak másfajta érzékenységek. Ez a fenti írás nagyon szépen fejti ki, amit jómagam is gondolok.

"A családi nap, a Cultura Nostra történelmi vetélkedő valóban igényes, még a Mária nap is, talán a bencés regulával  megférő rendezvény, bár ez utóbbi a maga 14.800 Ft/fő árával vajon milyen magyar anyákat szólít meg családostul borkóstolóval és egyéb kulináris élvezetekkel ?

 (Ne feledjem, hogy: A program végén a győri Margaréta Virágüzlet jóvoltából egy szál virágot is kapnak a hölgyek.!)

Féltem a még meglévő spirituális tartalmakat, amelyek fontosabbak, mint a turizmussal előretörő, mégoly igényes, minőségi világiak. Pannonhalma legyen "a "kultusz" (vagyis az istentisztelet és imádság köré szerveződő élet) "megszentelt helye továbbra is. Érte mondom, nem ellene.

Vagy mégis az épületben van valami disszonáns?

"Pannonhalma monostora — lehetőségei szerint — szívesen látja a zarándokokat, a csendre vágyókat, és azokat a turistákat is, akik a múlt tükrébe pillantva szeretnék jobban megérteni a jelent. A bencés apátságok sajátos hagyományát képezi, hogy próbálják a "kultusz" (vagyis az istentisztelet és imádság köré szerveződő élet) és kultúra egységét megőrizni."Ezeket a mondatokat a főapátúr írja az apátság honlapján.

A bencés ars poetica-hoz képest épületünk viszont egy igencsak világias, a test táplálásának, egyéb gasztronómiai és profán  örömöknek a temploma, ha jól látom. Díszletként kétségtelenül ott az Apátság, ha a tágas üvegfalakon át felpillant a vendég a "Zöldsaláta sonkával és levendulás zöldségcsíkokkal Mascarponés gombaleves szarvas sonkával Zsályás sertésfilé paradicsomraguval és parmezános rizottóval Ropogós túrós derelye erdei gyümölcsökkel"menü fogyasztása közben akkor valóban érez valamely spirituális áhitatot is a gasztronómiai mellett.(?) "

 

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A SZENTENDREI SKANZEN // Egy hely + Építészfórum

2023.06.07. 10:51
9

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Nézőpontok/Történet

GANZ-MÁVAG KOLÓNIA// Egy hely + Építészfórum

2023.05.23. 15:51
9

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk